Headlines | De robot pakt je baan niet af

door: Kasper Buiting

Foto: Shutterstock

 

 

De NRC kopte vorige week dat robotisering geen effect heeft op het aantal banen. Die conclusie werd gebaseerd op de publicatie ‘ICT, kennis en economie 2019’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Insight:
Bij veel mensen leeft het idee dat de inzet van robots ten koste gaat van arbeidsplaatsen. Dat dit zeker niet het geval hoeft te zijn, blijkt uit het CBS-onderzoek over de gevolgen van robotisering op de arbeidsmarkt.

Van alle bedrijven in Nederland maakt 7 procent gebruik van robots. Het overgrote deel van de robots wordt – niet verrassend – ingezet in de industrie waar maar liefst 29 procent van de bedrijven gebruikmaakt van robots. Ook researchinstellingen maken veel gebruik van robots (12 procent).

Het CBS heeft de bedrijven gevraagd naar de gevolgen van de inzet van robots voor het aantal banen. Een meerderheid van researchinstellingen ziet geen effecten. Een grote minderheid geeft aan dat er juist banen bijkomen en geen van de researchinstellingen geeft aan dat er banen verdwijnen door de inzet van robots. Bij de industrie zijn er wel bedrijven die banen zien verdwijnen door robots, maar dit aantal wordt overtroffen door het aantal bedrijven dat zegt dat er juist banen bijkomen.

Als gekeken wordt naar het gehele Nederlandse bedrijfsleven, dan geven de van robots gebruikmakende bedrijven aan dat er per saldo geen effect is van de inzet van robots op het aantal banen. Het aantal bedrijven dat zegt dat er wel banen verloren gaan, is even groot als het aantal dat zegt dat er banen bijkomen.

Deze resultaten kunnen misschien verbazen aangezien de intuïtieve reactie is dat robots eenvoudig mensen vervangen. De CBS-resultaten zijn echter volledig in lijn met die van een reeks (internationale) onderzoeken naar de gevolgen van automatisering en robotisering op de arbeidsmarkt.

Verschillende van deze onderzoeken wijzen uit dat de effecten van robotisering over het algemeen positief zijn. Er verdwijnen weliswaar banen door robotisering, maar elders ontstaan zoveel nieuwe banen dat het saldo positief is. Dat betekent niet dat banenverlies voor individuen geen pijn doet, maar over het geheel genomen zou de inzet van robots dus toegejuicht moeten worden.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: