Groei Nederlandse economie blijft op peil in derde kwartaal

door: Nico Klene

In het derde kwartaal groeide de Nederlandse economie opnieuw met 0,4%. Dat was wat meer dan verwacht en ook meer dan de gemiddelde groei in de eurozone.

Groei opnieuw te danken aan de binnenlandse bestedingen

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in het derde kwartaal – volgens voorlopig cijfers – met 0,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Dat was ongeveer eenzelfde toename als in de voorgaande drie kwartalen. De groei was te danken aan de binnenlandse bestedingen, terwijl de buitenlandse handel niet bijdroeg aan de groei.

Opnieuw lieten de binnenlandse bestedingen een uiteenlopend beeld zien. Aan de ene kant viel de groei van de particuliere consumptie fors terug (k-o-k) en lieten de investeringen zelfs een heel lichte krimp optekenen. Die krimp kwam vooral door de lagere investeringen in transportmiddelen, terwijl de investeringen in woningen stagneerden. In de voorgaande twee kwartalen waren de totale investeringen juist krachtig gestegen. Aan de andere kant zien we een sterkere stijging van de overheidsconsumptie en een forsere toename van de voorraden dan in het voorgaande kwartaal.

Bijdrage van de netto-uitvoer aan de groei was nihil

De in- en uitvoer lieten beide een verdere stijging zien (k-o-k). Maar de uitvoer groeide minder dan in het tweede kwartaal en ook minder dan de invoer. De invoer nam echter een fractie meer toe dan in het voorjaar. Het gevolg was dat de netto-uitvoer (uitvoer minus invoer) niet bijdroeg aan de groei van het bbp. In het voorgaande kwartaal was de bbp-groei juist grotendeels te danken geweest aan de netto-uitvoer.

Groei gaat waarschijnlijk vertragen

We betwijfelen of de economie dit groeitempo in de komende kwartalen kan vasthouden. Ondanks een lichte verbetering in oktober wijst het niveau van de sentimentsindicatoren in binnen- en buitenland op een afzwakking van de economische groei. Daarnaast speelt in ons land de stikstofcrisis, die de groei waarschijnlijk de komende jaren zal drukken. Veel is nog onduidelijk, waardoor het lastig is om de effecten al in cijfers uit te drukken. Wel verwachten we dat de bouwproductie volgend jaar krimpt, terwijl we tot voor kort nog uitgingen van een verdere toename. We denken dat de bbp-groei mede daardoor volgend jaar onder de 1% kan uitkomen. Voor dit jaar ramen we de bbp-groei op 1,6 à 1,7%.