FX Weekly – Politiek domineert

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Hongkong zorgt even voor eensgezindheid in de Amerikaanse politiek en voor meer spanningen tussen de VS en China. Aankomende verkiezingen in het VK domineren het pond.

191121-FX-Weekly-final.pdf (190 KB)
Download

Hongkong zorgt even voor eensgezindheid in de Amerikaanse politiek

De politieke ontwikkelingen houden steeds meer markten in bedwang. Als er geen politieke ontwikkelingen zijn, nemen de traditionele drijfveren zoals bijvoorbeeld renteverschillen het stuur over. Deze week domineerden de politieke ontwikkelingen weer en hadden de notulen van de vergadering van de Fed en die van de ECB nauwelijks invloed. De ontwikkelingen in Hongkong hebben tot eensgezindheid geleid in de Amerikaanse politiek. Er is een wetsvoorstel door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat aangenomen waardoor de VS sancties kan instellen tegen mensenrechtenschendingen in Hongkong. President Trump zal het wetsvoorstel waarschijnlijk ondertekenen. Deze ontwikkelen hebben ertoe geleid dat de spanningen tussen de VS en China zijn toegenomen. Het ondertekenen van het wetsvoorstel zal de handelsonderhandelingen tussen de VS en China geen goed doen. Er wordt al gesproken dat een ‘wapenstilstand’ waarschijnlijk niet in december, maar pas volgend jaar bereikt zal worden. Wat voor invloed heeft dit op de valutamarkten? Beleggers op de valutamarkten lijken vooral de kat uit de boom te kijken. De Chinese yuan is iets lager en de Japanse yen is iets hoger, maar de bewegingen zijn relatief klein.

Aankomende verkiezingen in het VK domineren het pond

De verwachtingen over wie er gaat winnen op 12 december spelen een belangrijke rol voor het Britse pond. Een brexit-zonder-overeenkomst wordt nu nog amper meegenomen, maar de onzekerheid over de verkiezingen zorgt er voor dat beleggers voorzichtig zijn en dat ze per saldo nog net-short-posities in het Britse pond hebben. Wij denken dat als de Conservatieve Partij een meerderheid behaalt dat het pond verder zal stijgen. De onzekerheid over de verkiezingen is dan immers voorbij en er is minder onzekerheid over brexit. Mocht geen van de partijen een meerderheid behalen (er is sprake van een hung parlement) dan denken we nog steeds dat het pond zal stijgen. In dat geval zal er waarschijnlijk een referendum zal plaatsvinden over een brexit-overeenkomst versus bremain. De stijging van sterling zal waarschijnlijk volatieler zijn. Mocht de Labour Partij een meerderheid behalen, dan denken we dat financiële markten in eerste instantie bezorgd zullen zijn over het beleid dat uitgestippeld zal worden. Alles bij elkaar genomen zien we een verdere stijging van het pond, maar dat kan met de nodige volatiliteit gepaard gaan (zie Global Daily over de verkiezingen).