De cruciale rol van de zp’er

door: Han Mesters

Het wel en wee van zzp’ers staat volop in de belangstelling. Denk aan de felle discussies omtrent de WAB, de eventueel verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de kritiek op de wet DBA voor zzp’ers. Als het gaat om de groep zzp’ers dan richten we ons traditiegetrouw in dit rapport ook op de zp’er: de hoger opgeleide zelfstandige professional (zp). We belichten de laatste marktontwikkelingen en medeauteur Niels Huismans maakt voor de analyse van de huidige ontwikkelingen onder zp’ers onder andere gebruik van het zogeheten ZP Onderzoek 2019. Aan dit eigen onderzoek van Adapt Groep en ABN AMRO namen ruim 900 zp’ers deel.

Dit rapport gaat over duiding van de bestaansredenen van zp’ers, de rol die zij binnen organisaties hebben en hun toekomstperspectief. Wat is de rode draad in de grote maatschappelijke en technologische veranderingen die een belangrijke rol spelen voor organisaties en wat is de rol daarbij van zp’ers?

•zp-ad-macht-2019-final.pdf (461 KB)
Download