BRICS blijven groeiparels

door: Casper Burgering

Heeft u afgelopen week nog het nieuws meegekregen over de BRICS summit? Elk jaar vindt er een bijeenkomst plaats van de opkomende markten Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Vorige week kwamen ze twee dagen samen in Brasilia om te praten over het versterken van de economische samenwerking. Het centrale thema was dit keer ‘economic growth for an innovative future’. Alle initiatieven houden ze bij op een speciaal ingericht BRICS portal.

Imposante BRICS statistieken

Het was alweer de 11e ontmoeting van deze opkomende coalitie. Het is een ware traditie geworden en inmiddels noemen ze zichzelf ‘The Big Five’. Hoewel we dit in twijfel kunnen trekken, zijn sommige BRICS statistieken best imposant.

Zo woont momenteel meer dan 40% van de wereldbevolking in BRICS landen. Het gecombineerde BRICS aandeel in de wereldeconomie is goed voor 22%. Zo’n 60% van de jaarlijkse aangevraagde patenten komt uit de BRICS. En meer dan 40% van zowel het totale aanbod van als van de vraag naar grondstoffen vindt zijn oorsprong in deze vijf landen. Vooral China is in veel van deze statistieken een belangrijke motor geweest, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel met aandelen in de totale vraag en aanbod van grondstoffen.

Na bijna 20 jaar BRICS kunnen we concluderen dat alleen China en India erin zijn geslaagd om structureel beter te presteren dan de geavanceerde economieën. Ook al is de groei er dit jaar flink afgekoeld, op de wat langere termijn zal India de status van snelst groeiende economische reus wel terugwinnen. Het land kan de top drie van de grootste economieën bereiken tegen 2025. De groei van Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika zal eveneens aantrekken, maar ze zullen het groeitempo van China en India niet halen.

De BRICS blijven belangrijke economische pijlers

De komende tien jaar blijven de BRICS belangrijke pijlers voor de wereldeconomie, zo blijkt uit onze uitgebreide BRICS analyse. Twee landen steken echter met kop en schouders hier bovenuit. China en vooral India blijven hun prominente stempel drukken op de wereldeconomie. Omdat China in economisch opzicht de komende jaren verder vertraagt, gaat de focus van beleggers de komende tien jaar meer en meer naar India.

Ongetwijfeld blijft ook de honger van de BRICS naar grondstoffen het komende decennium groot, zeker voor een ‘innovative future’. Verdere wereldwijde elektrificatie, verstedelijking, hogere infrastructuur- en bouwuitgaven en ook de versterkende groei van de middenklasse houden de vraag naar grondstoffen solide.

De belangrijkste uitdaging is het oppakken van een meer duurzame ontwikkeling in relatie tot grondstoffenmarkten. Verouderde technologie, lage R&D-investeringen en relatief mild duurzaamheidsbeleid zullen de milieuproblemen de komende jaren hoog houden. Een strenger beleid op dit gebied door BRICS wordt daarmee pure noodzaak.

Deze column stond ook in de Telegraaf onder de titel ‘Holle Bolle BRICS’