Woningmarktmonitor: Lage rente aanjager woningmarkt

door: Philip Bokeloh

  • Verdere rentedaling steun voor woningprijzen en -transacties
  • Kabinet trekt veel geld uit voor bouw nieuwe woningen
  • Gevolgen van stikstofbesluit voor woningbouw nog onduidelijk
191002-Woningmarktmonitor-oktober.pdf (302 KB)
Download

De meest recente woningmarktcijfers vallen iets gunstiger uit dan wij hadden verwacht. Het aantal transacties op jaarbasis is sinds begin 2019 min of meer gestabiliseerd. Ook de prijsontwikkeling blijkt iets gunstiger dan voorzien. Deze beter dan verwachte cijfers vormen voor ons aanleiding om de transactieramingen voor dit jaar licht naar boven bij te stellen, van een 5%-daling naar een stabilisatie.

Een belangrijke oorzaak van de meevallende resultaten is de lage rente. Centrale banken zijn van koers veranderd en verruimen het monetair beleid. Hierdoor daalt de rente. Ook de hypotheekrente staat lager, wat bijdraagt aan een betere betaalbaarheid van koopwoningen. Dit sterkt het vertrouwen bij huizenkopers, zoals is terug te zien in de recente woningmarktcijfers.

De centrale banken hebben hun koers veranderd vanwege de economische situatie. De conjuncturele vooruitzichten zijn namelijk verslechterd onder invloed van de handelsoorlog tussen China en de VS, de onrust in het Midden-Oosten en de nog altijd dreigende brexit. De verzwakking van de economie zal haar weerslag hebben op de woningmarkt. Dat is dan ook de reden dat wij vasthouden aan onze ramingen voor volgend jaar.

Verder is er onzekerheid over de gevolgen van het stikstofbesluit voor de woningbouw. De regering heeft op Prinsjesdag aangekondigd geld uit te trekken voor de bouw van nieuwe woningen. Maar of dit volstaat om de doelstelling van 75.000 woningen per jaar te behalen, valt te bezien, zeker tegen de achtergrond van het stikstofbesluit. Als de woningbouw inderdaad achterblijft, zal de doorstroming verder onder druk komen en zullen er minder transacties zijn. Daarnaast zouden de prijsstijgingen door de toenemende woningkrapte hoger kunnen uitvallen dan nu geraamd.