Visie op rente en euro – ECB verruimt

door: Nico Klene

Ramingen ongewijzigd

  • ECB verlaagt rente dit jaar waarschijnlijk nogmaals
  • Lange rente gaat verder omlaag
  • Euro stabiel tot iets sterker ten opzichte van dollar
  • ECB lijkt iets minder te verruimen dan verwacht – geen reden om onze ramingen aan te passen
2019-10-visie.pdf (202 KB)
Download

ECB verruimt haar beleid …

Zoals verwacht heeft de ECB vorige maand haar beleid verruimd. De Bank heeft de depositorente[1] verlaagd met 10 basispunten, naar -0,50%. Ook gaat zij in november het opkoopprogramma van obligaties hervatten.

Om deels de nadelige effecten van de negatieve rente op het bankwezen te verlichten, heeft de ECB de voorwaarden voor de TLTRO’s[2] versoepeld. Bovendien voert de Bank een tweeledig tarief in voor de overtollige middelen die banken bij haar aanhouden: over een deel ervan hoeft geen negatieve rente te worden betaald.

… maar iets minder dan wij hadden verwacht

In grote lijnen komen de maatregelen overeen met wat wij hadden verwacht. Maar we waren van iets méér uitgegaan. Met name valt het maandelijkse bedrag van het opkoopprogramma kleiner uit dan we hadden gedacht. Daar staat tegenover dat de ECB deze keer geen einddatum heeft genoemd voor het programma, terwijl wij dat wel hadden verwacht. Ze zegt met het programma door te gaan zo lang als nodig is. Omdat het programma aan de bescheiden kant is, betwijfelen we of het voldoende helpt om de inflatie omhoog te krijgen.

Wij verwachten dat er méér verruiming komt

Niet alleen heeft de ECB de depositorente verlaagd, ze heeft ook de deur opengehouden voor een verdere renteverlaging. In haar verklaring zegt de Bank te verwachten dat de beleidsrentes op hun huidige niveau of daaronder zullen blijven totdat zij heeft gezien dat de inflatieverwachtingen krachtig bewegen naar een niveau dat voldoende dicht bij 2% ligt.

Wij gaan ervan uit dat de ECB de rente dit jaar nogmaals verlaagt. We wijzen erop dat de zogeheten Staframingen van de ECB opnieuw zijn verlaagd: zowel de ramingen voor de economische groei als die voor de (kern)inflatie. Zelfs voor 2021 liggen de ramingen voor de (kern)inflatie nog op 1,5%. ECB-president Mario Draghi zei tijdens de persconferentie dat de inflatieramingen ruim onder het doel van de Bank liggen. We denken dan ook dat de Bank méér zal gaan doen.

Niet alleen gaat de rente vermoedelijk nogmaals omlaag, we gaan er ook van uit dat de ECB het maandelijkse opkoopbedrag na verloop van tijd gaat verhogen.

Lange rente gaat verder omlaag

De lange rente is vorige maand iets opgelopen. Aan het eind van de maand lag de tienjaarsrente echter nog altijd op -0,4%. We verwachten dat de lange rente weer gaat dalen. Diverse sentimentsindicatoren in de eurozone zijn namelijk onlangs verder verslechterd. Dat wijst erop dat de economie verzwakt. Als die verzwakking duidelijker zichtbaar wordt, zal de rente weer omlaag gaan. Zeker als de markten gaan denken dat de ECB verder gaat verruimen.

Voorlopig weinig beweging in euro-dollarkoers

De euro is vorige maand per saldo een fractie verder verzwakt ten opzichte van de dollar.

Allerlei factoren beïnvloeden de wisselkoers, zoals de verwachte renteverlagingen door de ECB en de Fed, de economische vooruitzichten, uitspraken en het beleid van president Trump. Deels zijn deze verwachtingen in de koers verwerkt, maar niet helemaal. Zo verwachten wij dat de Fed de beleidsrente dit jaar nog twee keer gaan verlagen, terwijl de financiële markten uitgaan van één verlaging. Mede hierom denken wij dat de euro in de loop van dit kwartaal een paar cent sterker kan worden.

 

[1] De depositorente is het tarief waartegen banken hun overtollige middelen bij de ECB kunnen aanhouden. Deze rente is (al lange tijd) negatief; banken moeten de ECB dus betalen voor het stallen van deze middelen.

[2] Langetermijn-herfinancieringstransacties.