Headlines | Trek meer vrouwen aan voor mannenberoepen. En andersom

door: Sonny Duijn , Bart Banning , Albert Jan Swart

Foto: Shutterstock

 

 

Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de transportsector zijn een plan gestart om het vak aantrekkelijker te maken voor vrouwen, zo schrijft het Financieele Dagblad. Het percentage vrouwelijke chauffeurs bedraagt slechts 2 à 3 procent. Er wordt gestreefd naar een aandeel van 10 procent binnen enkele jaren.

Insight:
Met dit initiatief probeert de transportsector het beroep van chauffeur voor een grotere groep werkenden aantrekkelijk te maken. Dit is een goede manier om het nijpende personeelstekort het hoofd te bieden. In alle sectoren lukt het bedrijven nauwelijks om voldoende personeel te vinden en bijvoorbeeld het tekort aan chauffeurs is groot. In het goederenwegvervoer ervaart inmiddels 41 procent van de ondernemers het tekort aan personeel als belemmering, waar dat drie jaar geleden nog maar 15 procent was.

Met het actief werven van vrouwen voor beroepen die nu vooral door mannen worden ingevuld, bijvoorbeeld door banen vaker parttime aan te bieden, kunnen werkgevers in potentie een groter aanbod van arbeid bewerkstelligen.

Vrouwen zijn voor een baan die voor hen aantrekkelijk is gemaakt, waarschijnlijk ook bereid om verder te reizen. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt namelijk dat vrouwen hun werk gemiddeld liefst 21 kilometer dichter bij huis zoeken dan mannen: vrouwen zoeken hun baan gemiddeld 28 kilometer van huis, mannen 49 kilometer. De arbeidsmarkt van vrouwen omspant daardoor slechts een derde van het oppervlak waarin de mannen zoeken, ongeacht verschillen in opleiding en leeftijd.

Het beroep van truckchauffeur heeft, misschien ten onrechte, het imago van typisch mannelijk. Dat heeft te maken met hoe dit beroep traditioneel werd ingevuld. In het verleden waren chauffeurs vaak lang van huis, eventueel met overnachtingen op afgelegen parkeerplaatsen, en werd bovendien van de chauffeurs verwacht dat zij de soms zware goederen in hun truck konden tillen en verzetten.

Inmiddels is dat achterhaald. Lang niet alle chauffeurs hoeven nog lang van huis te zijn, omdat vaker in ploegendiensten wordt gewerkt. De werkomstandigheden van chauffeurs zijn sterk verbeterd, de trucks zijn moderner en luxer. En met de beschikbare moderne palletwagens en heftrucks zijn spierballen allerminst vereist.

Daarmee is het beroep van vrachtwagenchauffeur door de jaren heen al steeds aantrekkelijker geworden voor zowel mannen als vrouwen. Aangezien nu nog geen 3 procent van de chauffeurs vrouw is, wordt dit echter nog niet zo gezien.

Bij meer beroepen komt het voor dat deze worden gedomineerd door een van beide geslachten, met meer nadelen tot gevolg dan alleen personeelstekort. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vak van onderwijzer, waarbij het tekort aan mannelijke krachten geldt. Het initiatief van de transportsector verdient bredere navolging in tal van sectoren, zowel in het geval van typische mannen- als vrouwenberoepen. Wie volgt?

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: