Teneur in metaalmarkten nog in mineur

door: Casper Burgering

Wellicht bent u al op de hoogte, maar op maandag 28 oktober is de ‘LME Week’ in Londen begonnen. Een jaarlijks terugkerend event in de wereld van industriële metaalmarkten, altijd in oktober. Een boeiend weekje waar de mondiale industriële metalengemeenschap samen komt. Van metaalhandelaren, producenten, metaalver- en bewerkers, consultants, journalisten, analisten tot en met financiers, ze zijn er allemaal. Voor vakidioten is dit een niet te missen event, dus ik ben er ook weer bij.

Economie

Wat zijn de thema’s voor de LME Week dit jaar? Het macro-economisch landschap is een veelbepalende factor voor metaalmarkten. De teneur tijdens de LME Week is hier flink in mineur, dat staat vast. Want de staat van de mondiale economie is zwak. De handelsoorlogen drukken het sentiment en een recessie ligt op de loer. Dit maakt investeerders nerveus. En het geeft centrale banken voldoende pijlen op de boog om de economie ruimhartig te stimuleren.

Dit heeft allemaal veel invloed op de trends in industriële metaalmarkten. Dit gaan we komend jaar merken. We hebben hier namelijk te maken met metalen die sterk afhankelijk zijn van de groei in economische activiteit. En als die groei tegenvalt, dan zwakt de vraag naar industriële metalen ook af. Stimulerend economisch beleid helpt, maar is vaak indirect via rentes of wisselkoersen.

Duurzaamheid in metaalmarkten

Een ander belangrijk thema is duurzaamheid. De metalensector is één van de grootste vervuilers. Tegelijkertijd is het ook een aanjager van de groene economie. Maar in de metaalmarkten komen de belangrijkste spanningen voort uit zorgen over lucht- en watervervuiling en de gevolgen voor leefgemeenschappen in de buurt van mijnen. En daarmee gaat strikter milieubeleid grotere invloed hebben komend jaar.

Batterijmetalen

Waar voorheen veel aandacht uit ging naar de traditionele basismetalen staan ook andere metalen meer in de schijnwerpers. Denk aan lithium, kobalt en vanadium. Dit heeft alles te maken met de elektrische auto en de batterij-techniek. In de metalenwereld wordt dit gezien als de groeimarkt voor de komende decennia. Natuurlijk gaan aluminium (voor lichtgewicht), koper (voor elektrische bedrading), nikkel en zink (beide voor de batterij) ook profiteren van deze groeimarkt.

Op maandagmiddag 28 oktober – toen deze column bij de Telegraaf online ging – zat ik bij een seminar over China. Dit land heeft namelijk een significante rol in de wereld van industriële metalen. Reden genoeg om daarover een speciale bijeenkonst te organisere. Wat het aandeel van China in industriele metaalmarkten blijft voorlopig hoog.

Per saldo geeft de traditionele ‘LME Week’ een goed beeld waar we komende tijd op moeten gaan letten, met name wat betreft China. Het helpt om een beetje meer grip op metaalmarkten te krijgen.

Deze column is op 28 oktober gepubliceerd op Telegraaf.nl onder de titel: Metaalmarkten nog in mineur