Short Insight – China: Groei daalt naar 6%, maandcijfers verbeteren

door: Arjen van Dijkhuizen

  • Groei daalt naar 6% in derde kwartaal, veroorzaakt door zwakte industrie
  • Macrodata september laten echter verbetering zien vergeleken met juli/augustus
  • Handels- en technologieconflict VS-China drukt buitenlandse handel
  • Versoepeling beleid blijft stapsgewijs verlopen en werkt slechts langzaam door
191024-Short-Insight-China-NL.pdf (231 KB)
Download

1. Groei daalt naar 6% in derde kwartaal, veroorzaakt door industrie

De reële bbp-groei in het derde kwartaal kwam vorige week iets lager uit dan verwacht, op 6,0% j-o-j (consensus- en onze verwachting: 6,1%). Dat is het laagste groeitempo in dertig jaar en zit op de onderkant van de doelzone (6-6,5%) van de overheid voor dit jaar. Ook op kwartaalbasis nam de groei marginaal af, tot 1,5%  k-o-k (tweede kwartaal: 1,6%). De groeivertraging wordt vooral veroorzaakt door de industrie. De groei van de industrie en de bouw daalde naar 5,2% j-o-j (tweede kwartaal: 5,6%). Dit werd deels gecompenseerd door een lichte versnelling van de diensten-sector (van 7,0% j-o-j in het tweede naar 7,2% in het derde kwartaal). De zwakte in de industrie past in het mondiale beeld. De escalatie van het conflict tussen China en de VS heeft wereldwijd het ondernemersver-trouwen en de investeringsbereidheid aangetast en dat raakt vooral de industrie. De laatste groeicijfers zijn in lijn met ons basisscenario van een voortgaande geleidelijke groeivertraging. We verwachten dat de groei op jaarbasis afneemt van 6,6% in 2018 naar 6,2% in 2019. Voor volgend jaar verwachten we dat de groei onder de 6% duikt. We gaan voor 2020 uit van 5,8% groei en zitten daarmee iets onder consensus (hoewel de consensusverwachting langzaam in onze richting is opgeschoven).

2. Macrodata september laten verbetering zien

Toch laten de macrodata over september verbetering zien ten opzichte van de vorige twee maanden. De groei van de industriële productie versnelde naar 5,8% j-o-j (juli/aug: circa 4,5%). De groei van de detail-handelsverkopen steeg naar 7,8% j-o-j (juli/aug: circa 7,5%); de volatiliteit in de afgelopen maanden wordt veroorzaakt door de autoverkopen. De investeringsgroei daalde licht, naar 5,4% j-o-j (januari-september). Vooral de groei van de private investeringen blijft zwak. Als gevolg van een versoepeling van het begrotingsbeleid is de groei van de publieke investeringen wel toegenomen dit jaar, ondanks een terugval in september. Eerder deze maand lieten de PMI’s voor de verwerkende industrie (vooral de index van Caixin) een verbetering zien, hoewel de PMI’s voor de dienstensector iets verzwakten. Al met al vertoonde de maandelijkse bbp-raming van Bloomberg een scherpe toename in september, tot 6,6% j-o-j. Dat was een stuk hoger dan de zwakke uitkomsten voor juli en augustus, van respectievelijk 6,0% en 5,8%.

3. Handels- en technologieconflict VS-China drukt buitenlandse handel

Ondanks de verbetering van het momentum in september blijven de Chinese handelscijfers zwak. In dollartermen gemeten daalde de uitvoer met 3,2% j-o-j (augustus: -1,0%). De invoer in dollars nam af met 8,5% j-o-j (augustus: -5,6%). Deze zwakte is vooral het gevolg van de ineenstorting van de bilaterale handel tussen de VS en China, die samenhangt met het handels- en technologieconflict. Ook speelt een bredere verzwakking van de buitenlandse en binnenlandse vraag een rol. De Chinese invoer uit de VS is dit jaar gemiddeld 25% lager dan in de overeenkomstige periode een jaar geleden. Ook de Chinese uitvoer naar de VS is flink gedaald, hoewel iets minder dramatisch. De groei van de Chinese invoer uit Azië en Europa is ook afgekoeld, maar minder sterk als de Chinese invoer uit de VS. Al met al zet de tarievenoorlog een duidelijke rem op de bilaterale handel. Dit wijst op ontkoppeling van de twee grootste economieën van de wereld. De recente ‘fase-1 deal’ tussen de VS en China heeft nog weinig gevolgen voor het macrobeeld. Dit zou wel kunnen veranderen wanneer deze deal een voorbode blijkt te zijn van het einde van de tarievenoorlog (maar ‘eerst zien, dan geloven’). Zelfs als in november een wat meer uitgewerkte overeenkomst zou worden bereikt tussen Trump en Xi, zullen de spanningen tussen de VS en China nog wel even voortslepen, vooral op technologievlak.

4. Versoepeling beleid blijft stapsgewijs en werkt langzaam door

In lijn met onze verwachting blijven de Chinese autoriteiten vooralsnog voorzichtig als het gaat om het versoepelen van het beleid. Ze worden namelijk ingeperkt door de ambitie om de schuldniveaus enigszins in de hand te houden. Daarnaast neemt de stabiliteit van de onroerendgoed-markten de noodzaak van versoepeling deels weg. Toch heeft Beijing ter compensatie van de toegenomen tegenwind vanuit het handelsconflict het beleid van gerichte verkrapping (financial deleveraging) al enige tijd ingeruild voor een beleid van stapsgewijze, gerichte versoepeling. Tot dusverre is de doorgevoerde monetaire versoepeling beperkt vergeleken met eerdere episodes van versoepeling, zoals in 2015-16 en 2008-09. De versnelling van de kredietverlening is nu dan ook veel geringer. In de afgelopen maanden heeft de Chinese centrale bank (PBoC) haar rente-instrumentarium wat aangepast. Onder andere is de 1-year loan prime rate een belangrijk benchmarktarief geworden. Tot dusverre is dit tarief echter marginaal verlaagd (met 5 bp in september, ongewijzigd in oktober). Daarnaast is de PBoC doorgegaan met het verlagen van de bancaire reservevereisten, in totaal met 150 bp dit jaar. Ook zijn additionele verlagingen doorgevoerd voor specifieke city commercial banks die veel krediet verstrekken aan private bedrijven en het mkb. Gelet op de aanhoudende druk op de Chinese groei denken we dat de autoriteiten door zullen gaan met het stapsgewijs versoepelen van het monetair beleid en het begrotingsbeleid.