FX Weekly – Cijfers zetten de toon voor de dollar

door: Georgette Boele

In deze publicatie: De Amerikaanse dollar blijft onder druk; macro-economische cijfers en renteverwachtingen blijven een belangrijke rol spelen. EUR/USD boven de 1,10 maar verder opwaarts potentieel is beperkt. Het Britse pond blijft politiek gedreven.

191010-FX-Weekly.pdf (192 KB)
Download

Amerikaanse macro-economische cijfers blijven belangrijk voor de dollar

Er worden veel redenen aangevoerd waarom de Amerikaanse dollar terrein verliest, waarvan de meest recente is “hoop op een doorbraak aan het handelsfront tussen de VS en China” (terwijl er vooral negatief nieuws is). In onze FX Weekly van vorige week hebben we verschillende redenen aangevoerd voor het wispelturige gedrag van de dollar. Op dit moment wordt de dollar voornamelijk gedreven door de vooruitzichten van de Amerikaanse economie en het rentebeleid van de Fed. Sinds eind september blijken de inkoopmanagersindices (industrie en dienstensector) in de VS zwakker dan verwacht. Daarnaast vielen de banenrapporten wat tegen en waren ook de inflatiecijfers zwakker dan verwacht. Hierdoor zijn beleggers onzeker geworden over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. De kans op meer renteverlagingen drukt op de dollar, ook al zou het beleggerssentiment weer risico-avers worden. De dollar heeft de neiging om te stijgen als de onzekerheid op de financiële markten toeneemt, tenminste als de Amerikaanse economie het relatief goed doet. Nu beleggers de sterkte van de Amerikaanse economie in twijfel trekken, zullen momenten van risico-aversie niet automatisch de dollar steunen. In het kort komt het erop neer dat zolang de Amerikaanse macro-economische cijfers zwakker zijn dan verwacht, de dollar daar hinder van ondervindt, ook als het sentiment verslechtert. De Japanse yen profiteert daarvan, omdat het de mondiale veilige-havenvaluta is en naar onze mening de Japanse centrale bank voorlopig het monetair beleid niet zal wijzigen.

EUR/USD boven 1,10

De euro heeft ook geprofiteerd van een zwakkere dollar, omdat binnen de ECB discussie lijkt te zijn over het te voeren monetair beleid. Dit bleek ook uit het verslag van de ECB-vergadering van september. Beleggers denken daardoor dat het monetair beleid mogelijk niet agressief verruimd zal worden. Daarnaast zijn beleggers redelijk gewend geraakt aan zwakker dan verwachte macro-economische cijfers voor de eurozone. EUR/USD is boven het niveau van 1,10 gestegen. Ondanks het herstel van EUR/USD verwachten wij geen substantieel verder opwaarts potentieel van EUR/USD. We handhaven onze eindejaarsprognose van 1,12.

Volgende week Amerikaanse cijfers en EU-top

Volgende week zullen opnieuw veel Amerikaanse cijfers worden gepubliceerd, waaronder de detailhandelsverkopen. Daarnaast zullen er ook veel Fed-vertegenwoordigers spreken.  Tot slot staat de EU-top op de agenda voor 17 en 18 oktober. Brexit zal daar veel aandacht krijgen. De tijd tikt door, dus er zou op korte termijn meer duidelijkheid moeten komen. Premier Johnson moet nog steeds uitstel van brexit aanvragen. Deze politieke onzekerheid laat zijn sporen na op het Britse pond.