Visie op rente en euro – Hoeveel gaat de ECB verruimen?

door: Nico Klene

Ramingen zijn verder verlaagd

  • Vanwege de verlaging van onze ramingen voor de groei hebben we ook de rente- en euroraming verlaagd

Vorige maand meldden we al:

  • ECB verlaagt rente dit jaar waarschijnlijk twee maal …
  • … en kondigt een nieuw opkoopprogramma aan
2019-09-visie.pdf (220 KB)
Download

Verruiming van monetair beleid ECB verwacht

Mede door het aanhoudende handelsconflict, dat voortdurend wat verscherpt, laten de vertrouwensindicatoren al zo’n anderhalf jaar een neerwaartse beweging zien (overigens met onderbrekingen, zoals in augustus). De wereldhandel is inmiddels drie kwartalen op rij gekrompen (vergeleken met het voorgaande kwartaal). Bovendien is de inflatie in de eurozone sinds april weer gedaald.

Het was dan ook geen verrassing dat de ECB met de vergadering van eind juli haar zogeheten forward guidance aanpaste. In het persbericht stond dat de ECB verwacht dat de beleidsrentes ten minste de gehele eerste helft van 2020 op hun huidige of lager niveau zullen liggen. In het persbericht van juni stonden de woorden “of lager” nog niet. Verder lazen we in het bericht van juli dat aan diverse comités bij de ECB opdracht is gegeven om te kijken naar verdere verruimingsmaatregelen.

Wij verwachten méér verruiming dan financiële markten

Al met al ziet het ernaar uit dat de ECB 12 september met een pakket stimuleringsmaatregelen komt. Wij verwachten dat de Bank dan de beleidsrentes zal verlagen met 10 basispunten. Bovendien gaan we ervan uit dat de ECB een nieuw opkoopprogramma van obligaties (kwantitatieve verruiming) zal aankondigen, dat al in oktober van start kan gaan. Onze inschatting is dat de ECB gedurende een jaar maandelijks voor EUR 70 mld aan obligaties gaat opkopen.

Verder denken we dat de rentes in december opnieuw met 10 basispunten omlaag gaan. Ook de financiële markten gaan daarvan uit. De markten verwachten echter een kleiner opkoopprogramma dan wij. Dat heeft te maken met onze lagere ramingen van de economische groei, die we begin augustus opnieuw wat hebben verlaagd.
De Euriborrentes laten al weer enkele maanden een daling zien onder invloed van de verwachting dat de ECB mogelijk haar beleid gaat verruimen. Nadat de driemaands Euribor lange tijd net onder -0,3% noteerde, was deze rente eind augustus gedaald naar -0,43%. We gaan ervan uit dat die daling aanhoudt. Vanwege de verwachte twee renteverlagingen door de ECB zal deze Euribor in de komende maanden verder omlaag gaan, naar -0,55%. Dat is een fractie lager dan onze raming van vorige maand.

Raming lange rente verlaagd – rente blijft heel laag in 2020

De lange rente is in augustus gedaald. Dat komt door de verdere escalatie van de handelsoorlog, matige economische cijfers en doordat de financiële markten vooruitlopen op een verruiming van het monetair beleid door de ECB.

We gaan ervan uit dat de lange rente nog meer omlaag gaat, mede door de kwantitatieve verruiming. Vanwege de (recente) verlaging van onze groeiramingen hebben we onze projecties voor de lange rente verder verlaagd.

Raming euro-dollarkoers omlaag

Ook de raming voor de euro-dollarkoers is aangepast. Diverse factoren zijn van invloed zijn op de koers, zoals de verwachte renteverlagingen door de ECB en de Fed, de economische vooruitzichten, uitspraken en het beleid van president Trump. Deels zijn deze verwachtingen al in de koers verwerkt.
Al met al verwachten we nu minder koersstijging van de dollar dan voorheen. De voornaamste factor is dat in een meer onzekere omgeving de dollar wordt gesteund door de vlucht naar veilige havens (‘safe haven’-effect). De koers voor eind 2020 hebben we verlaagd van USD 1,20 naar 1,15.