Onstuimig en machtig gebulder

door: Casper Burgering

“Daar heb je het weer, dat gebulder. Als het lang duurt, hoort men het op ’t laatst niet meer, en wat erger is, men is gedwongen te luisteren naar zijn diepen noot, die iedereen ‘grave’ stemt, en zoo niet angstig aandoet, dan toch wel ongerust maakt”. Het is een fragment uit een brief vanaf het Westelijk Front in de Eerste Wereldoorlog van Arthur Knaap (Nederlands vrijwilliger aan Franse zijde, gedateerd op 17 april 1916) aan zijn geliefde Mies. Het schetst een beeld van oorlogsrealiteit in de loopgraven in die jaren. De zin zou echter ook heel eenvoudig over de manier van communiceren van Trump en zijn handelsoorlog kunnen gaan. Een haast ongecontroleerd spervuur aan woorden die met veel kracht inwerkt op (financiële) markten.

Handelsoorlog

Door de handelsoorlog groeit de wereldhandel in een lager tempo. De economische groei vertraagt in landen zoals China, de VS en Europa, waar circa 75% van de basismetalen worden be- en verwerkt. Het maakt investeerders nerveus en de onzekerheid tast het ondernemingsklimaat aan. Afnemende economische activiteit is ongunstig voor de vraag naar metalen. Dit vertaalt zich vervolgens in negatieve zin door naar basismetaalprijzen. De prijzen van aluminium, koper en zink zijn daarom scherp gedaald dit jaar. De nikkelprijs blijft als enige fier overeind. Dit komt met name door de zorgen over toekomstig aanbod en de sterke vraag naar nikkel op dit moment.

Omdat we nog meer schermutselingen in het handelsconflict verwachten, heeft ABN AMRO de groeiprognoses voor de VS en de eurozone voor 2020 verlaagd. En aangezien de cyclische basismetaalprijzen sterk reageren op verhoogde macro-economische onzekerheid blijft daarmee de beweeglijkheid in de prijzen voorlopig hoog. Het inschatten van de kans op een deal tussen de VS en China is bijna niet te doen. De ene dag lijkt het pais en vree tussen de strijdende partijen, de volgende dag neemt het gebulder weer grotere vormen aan. Met deze wispelturigheid is het niet gek dat sommige analisten speculeren over een nieuwe Koude Oorlog en een ontkoppeling van de economieën van de VS en China.

De Griekse filosoof Aristoteles meende ooit dat het doel van oorlog uiteindelijk vrede is. Laten we daar maar aan vasthouden en hopen op een gunstige afloop van dit conflict door middel van een deal. Pas dan gaan de prijzen van aluminium, koper en zink flink herstellen.

Brexit

Een andere ontkoppeling is de brexit. In een artikel van de Financial Times (FT) van 21 maart 2019 (“No-deal Brexit will hammer both UK and EU”) is de conclusie dat hoe harder de brexit, hoe beter dat is voor landen buiten de EU. Dit is natuurlijk koren op de molen voor Trump. Landen in de EU worden in economische zin hard geraakt bij elke vorm van brexit, waarbij Nederland in de top vijf staat.

Maar wat gaat er gebeuren met de internationale metaalhandel op de London Metal Exchange (LME) bij een no-deal brexit? Welke consequenties heeft dat voor marktpartijen in de EU? De gevolgen lijken voorlopig mee te vallen. De LME is een bijna vitaal instituut in de metaalhandel om financiële risico’s te reduceren en zekerheid te bieden. Dit hebben verschillende instanties ook erkend. In april 2019 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarom dispensatie verleend aan de LME. Dit betekent dat de LME haar clearingdiensten kan blijven aanbieden en toegang tot de markt kan blijven bieden toegang bij een harde brexit. Dit geldt ook in het geval van een no-deal brexit. Deze vrijwaring neemt voor de komende 12 maanden veel onzekerheid weg voor marktpartijen in de EU.

 

Deze column staat ook in het vakblad Vraag & Aanbod