Krimp enige oplossing voor tekort bouwpersoneel

door: Madeline Buijs

De arbeidsmarkt in de bouw is volop in beweging. De personeelstekorten blijven hoog, waardoor de capaciteitsproblemen van bouwers aanhouden. Dit is een van de redenen waarom de bouwproductie in juni voor het eerst sinds oktober 2015 kromp.

Dat de situatie nog steeds nijpend is, blijkt uit recente arbeidsmarktprognoses van bouwondernemers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het derde kwartaal van 2019 verwacht 27,3 procent van de bouwers met een personeelstekort te kampen, iets meer dan in het tweede kwartaal van 2019. Het percentage ligt inmiddels al negen kwartalen boven de 20 procent.

De reserves op de arbeidsmarkt lijken bovendien uitgeput. Zo zitten er steeds minder 55-plussers in de WW; een groep die normaliter nog maar moeilijk aan een baan komt. In Cobouw stond een tijdje geleden een mooi interview met een 59-jarige loodgieter die na drie jaar werkloosheid toch weer aan de slag kon.

Dat het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal licht daalde naar 18.800 zegt in deze overspannen markt dan ook niet veel. Bouwondernemers geven namelijk ook al langer aan steeds minder positief te zijn over het aantal werknemers dat zij in de nabije toekomst verwachten aan te kunnen nemen. Ze hebben er gewoon de brui aan gegeven om nog actief personeel te werven.

Zo bezien lijkt niemand veel pijn te hebben dat het tekort op de arbeidsmarkt inmiddels zijn derde jaar in gaat zonder dat er een structurele oplossing voorhanden is. Het antwoord lijkt eenvoudig te komen uit een verdere afname van de bouwproductie zoals die zich in juni al inzette en waardoor het arbeidstekort vanzelf wel oplost. Want bij een lagere bouwproductie heb je minder personeel nodig. Maar mooi is dit niet, want dit gaat wel ten koste van het tempo waarin de woningnood wordt opgelost, en dat tekort wordt wel degelijk gevoeld.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 5 september 2019.