Headlines | Verhoging Nederlandse vliegtaks ligt nu al op de loer

door: Arnold Mulder

Foto: Shutterstock

 

 

 

Duitsland heeft vrijdag nieuwe klimaatplannen aangekondigd. Zo is besloten een CO₂-heffing op benzine, diesel, stookolie en aardgas in te voeren. Bovendien kondigt Duitsland per 2025 een verbod af op het installeren van op olie gestookte verwarming en krijgen consumenten subsidie wanneer zij overstappen op milieuvriendelijker alternatieven. Daarnaast wordt vliegen duurder door een hogere vliegtaks en wordt reizen per trein juist goedkoper omdat de btw op treintickets daalt van 19 naar 7 procent. 

Insight:
Duitsland loopt met betrekking tot klimaatplannen voor op Nederland. Nederland kondigde onlangs aan per 2021 een vliegtaks van 7 euro per ticket in te willen voeren, vergelijkbaar met de al bestaande heffing van 7,38 euro in Duitsland. Duitsland heeft nu dus besloten deze belasting te verhogen per 1 januari 2020, al is de precieze verhoging nog niet bekend. Om mensen daadwerkelijk te bewegen over te stappen op een meer milieuvriendelijk vervoermiddel is ook in Nederland waarschijnlijk een hoger tarief nodig.

Een andere reden voor Nederland om voor een hogere vliegtaks te kiezen is omdat het uit concurrentieoverwegingen wenselijk is om internationaal de vliegbelastingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo wordt voorkomen dat Duitse reizigers naar Nederlandse luchthavens ‘vluchten’ om de belasting te ontlopen, en omgekeerd. Dergelijk vluchtgedrag is voor het land dat als enige de belastingen verhoogt economisch ongewenst, terwijl bovendien het aantal vliegbewegingen niet daalt aangezien er geen alternatieven worden gezocht. Juist nu Nederland en Duitsland recent hebben aangekondigd nauwer te gaan samenwerken op klimaatgebied, lijkt een verdere verhoging van de Nederlandse vliegtaks in dit licht ineens een zeer reële gedachte.

Bovendien is het interessant om te kijken in hoeverre het ontmoedigen van vliegverkeer kan worden gecombineerd met het aanmoedigen van treinverkeer, waar de Duitsers op inzetten met de btw-verlaging op treintickets van 19 procent naar 7 procent. In Nederland bedraagt deze btw nu 9 procent, dus op het oog ligt daar niet veel ruimte. Toch kiest slechts een fractie van de Nederlanders de trein voor buitenlandse vakanties, terwijl maar liefst 44 procent dit zegt te doen wanneer de trein goedkoper zou zijn. Een verlaging van het btw-tarief is dus wel degelijk kansrijk om ook in ons land het treinverkeer verder aan te moedigen.

Op zeer korte termijn hoeven we van de Nederlandse regering dergelijke aankondigingen echter niet te verwachten. De aandacht gaat nu eerst uit naar het invoeren van de vliegtaks in 2021, tegen het tarief dat onlangs is afgesproken. Als die invoering eenmaal een feit is, lijkt een spoedige verhoging voor de hand te liggen om met de Duitse tarieven in de pas te blijven.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: