Goud als risicovollere belegging?

door: Georgette Boele

Deze column is eerder verschenen op Beleggersbelangen.nl op 2 september 2019.

Goud als risicovollere belegging?

Mijn vorige column stond in het teken van goud als veilige haven. Ik ging dieper in op het feit dat goud eigenlijk niet automatisch meer een veilige haven genoemd kan worden omdat méérdere factoren een rol spelen zoals de Amerikaanse dollar, de Chinese yuan, het monetair beleid en obligatierentes. In deze column wil ik verder verduidelijken waarom ik denk dat goud niet is wat het lijkt – een veilige haven.

Goud betaalt geen coupon, rente of dividend en moet het als beleggingsinstrument vooral hebben van de koerswinst. Maar tegenwoordig is goud ook aantrekkelijk in verband met renteverschillen. Sommige beleggingen, zoals Duitse staatsobligaties, kennen op dit moment een negatieve rente. Dit betekent dat goud, dat geen rente of dividend betaalt, nu eigenlijk een hoger renderende belegging is. Nul procent rente is nog altijd beter dan een negatieve rente. Als beleggers om deze reden goud kopen dan wordt het dus gezien als een meer risicovolle belegging. Dat is als vloeken in de kerk voor beleggers die goud zien als de ultieme veilige haven. Als een belegging zo’n veilige haven is dan kan het geen risicovollere belegging zijn? Of kan goud zich zowel gedragen als veilige haven als risicovollere belegging?

In de huidige financiële-marktomgeving zijn er verschillende redenen waarom beleggers goud kopen.  Bijvoorbeeld omdat centrale banken al enige tijd geleden de weg zijn ingeslagen van monetaire verruiming en er steeds meer obligaties met een negatieve rente zijn. Dit laatste is voor een deel het gevolg van het monetair beleid maar zeker ook van een verslechterd beleggerssentiment (beleggers kopen dan voornamelijk Amerikaanse en Duitse staatsobligaties). Verder heeft de Amerikaanse dollar het moeilijk omdat beleggers de dollar iets mijden door het handelsconflict tussen de VS en China. Ook zorgt de grotere onzekerheid over de Chinese munt voor extra vraag naar goud. Tot slot kopen centrale banken goud (dit proces is al een tijdje aan de gang). Ze doen dit omdat voor veel centrale banken het aandeel goud in de reserves te laag is (dus voor diversificatie), terwijl in sommige landen de centrale banken goud kopen van de lokale mijnbouwbedrijven (om deze industrie te steunen). Alles bij elkaar genomen kopen beleggers goud zodra de dollar en de Chinese yuan dalen en meer centrale banken het monetair beleid verruimen.  Maar we zien ook dat beleggers goud kopen als risicovollere belegging als het marktsentiment wat positief is omdat goud geen negatieve rente heeft.

Houdt dit nu in dat de goudprijs alleen maar zou kunnen stijgen? Nee, dat niet. Ik denk dat de goudprijs te sterk is gestegen. Goud geprijsd in Indiase rupee en in Chinese yuan is erg duur en dit remt de vraag naar goud voor sierraden af.  De goudprijs is in een relatief korte periode al opgelopen van USD 1,280 tot 1,530 per ounce. Dit uit zich in een extreme marktpositionering. Speculanten hebben op dit moment hele grote net-long-goudposities. We denken dan ook dat de goudprijs te snel is gestegen en winstneming op deze speculatieve posities kan op korte termijn zorgen voor een aanzienlijke daling van de prijs.

Er zijn diverse factoren die een tijdelijke correctie van de goudprijs in gang kunnen zetten. Ten eerste verruimen centrale banken mogelijk hun monetair beleid niet zo veel als de financiële markten verwachten. Wij zijn van mening dat de Fed alle drie komende vergaderingen dit jaar de rente met 25 basispunten zal verlagen en volgend jaar de rente niet verder zal verlagen. De financiële markten verwachten een verlaging van de rente in twee stapjes van 25 basispunten dit jaar en nog twee stapjes volgend jaar. Ten tweede zou een verdere verslechtering van het beleggerssentiment kunnen leiden tot meer vraag naar de dollar als meest liquide munt. Als gevolg hiervan zal naar grote waarschijnlijkheid de goudprijs ten opzichte van de dollar dalen. Ten slot is het denkbaar dat de VS en China zich constructiever opstellen waardoor beleggers wat relaxter worden (dit is niet ons basisscenario).  Maar wat de correctie van de goudprijs ook veroorzaakt, op lange termijn zijn de vooruitzichten voor de goudprijs positiever geworden vooral omdat goud momenteel aantrekkelijker is geworden als risicovollere belegging omdat het geen negatieve rente heeft.