FX Weekly – VK, ECB en cijfers VS in focus

door: Georgette Boele

In deze publicatie: De politieke onzekerheid houdt het Britse pond in de ban. Geen overtuigende beweging in EUR/USD. ECB en macro-economische cijfers VS eisen de aandacht. Zweedse kroon stijgt.

190905-FX-Weekly.pdf (195 KB)
Download

De politieke onzekerheid houdt het Britse pond in de ban

De politieke situatie in het VK blijft onzeker. Het lijkt erop dat er verkiezingen komen. De tegenstanders van een brexit-zonder-overeenkomst zullen hier waarschijnlijk mee instemmen als de wet die een brexit-zonder-overeenkomst verbiedt door het Hogerhuis wordt aangenomen. De verkiezingen zullen dan waarschijnlijk op 15 oktober plaatsvinden, een paar dagen voor de EU-top. Beleggers lijken ervan uit te gaan dat de kans op een brexit-zonder-overeenkomst iets is afgenomen. Hierdoor is het Britse pond iets hersteld. Op vrijdag 6 september stemt het Hogerhuis over het wetsvoorstel dat een brexit-zonder-overeenkomst moet tegengaan. Als de verkiezingen op 15 oktober doorgaan dan blijft het de vraag wie deze verkiezingen zal winnen. De Conservatieve Partij leidt iets in de peiling, maar het kan nog alle kanten op gaan. Dus zal het pond abrupte bewegingen laten zien afhankelijk van de politieke ontwikkelingen. Het pond zal waarschijnlijk een grotere beweging laten zien als een brexit-zonder-overeenkomst vermeden wordt. Mocht er toch een brexit-zonder-overeenkomst in het voorzicht liggen, dan zal het pond opnieuw verzwakken. We verwachten echter geen agressieve verkoopgolf, omdat veel speculanten al net-short het pond zijn. Er wordt gespeculeerd over pariteit van GBP/USD of van EUR/GBP in het geval van een brexit-zonder-overeenkomst. Wij denken dat we deze niveaus niet gaan zien. We zijn niet zo negatief op het Britse pond omdat wij nog steeds uitgaan van een brexit met een overeenkomst.

Geen overtuigende beweging van EUR/USD

Een paar maanden geleden steeg EUR/USD boven het toen geldende tweehonderdaags voortschrijdend gemiddelde. De overtuiging ontbrak en EUR/USD zakte al snel weer onder dat niveau. Hetzelfde gebeurde aan het begin van deze week. EUR/USD daalde onder het psychologische niveau van 1,10 door de onzekerheid in het VK en door steun voor de dollar als veilige haven. EUR/USD daalde tot 1,0926. Maar de zwakke inkoopmanagersindex in de VS zorgde weer voor een lagere dollar en dus een hogere EUR/USD. Daarnaast hielpen de politieke ontwikkelingen in het VK niet alleen het Britse pond maar ook de euro. De zwakke Duitse fabrieksorders vanochtend zorgden niet voor een lagere euro. Als de euro veerkrachtig blijft bij zwakkere macro-economische cijfers dan zou het kunnen inhouden dat het meeste negatieve macro-economische nieuws over de eurozone verdisconteerd zit in de euro. De komende dagen worden veel belangrijke Amerikaanse macro-economische cijfers gepubliceerd en als deze zwakker zijn dan verwacht, kan de dollar onder druk komen. Daarnaast gaat alle aandacht uit naar de ECB-vergadering van volgende week. Wij verwachten dat ze de depositorente met 0.1% zal verlagen naar -0.5%.

Zweedse kroon stijgt

De Zweedse kroon steeg het hardst deze week onder de belangrijkste valuta’s. Dit kwam doordat de Zweedse centrale bank er nog niet aan denkt om af te zien van een renteverhoging aan het einde van 2019 of het begin van 2020. Ze gaf wel aan dat door de lagere rente in het buitenland en een slechter beleggerssentiment de snelheid waarmee de rente zal stijgen lager zal zijn dan eerder werd gedacht. Het contrast tussen de richting van het monetair beleid van de Zweedse centrale bank en andere centrale banken is opmerkelijk te noemen. Een tijdje geleden zaten andere centrale banken te denken aan een minder verruimend monetair beleid en de Zweedse centrale bank bleef toen lang verruimend. Nu lijkt het omgekeerde plaats te vinden. Andere centrale banken verlagen de rente of zijn van plan dit te doen, terwijl de Zweedse centrale bank door lijkt te gaan met het verhogen van de beleidsrente. Dit is opmerkelijk omdat Zweden een open en cyclische economie heeft. En de ontwikkelingen op het gebied van de mondiale groei en de wereldhandel zijn niet bepaald optimistisch te noemen. We denken dat vroeg of laat de Zweedse centrale bank stopt met het verhogen van de beleidsrente en mogelijk haar aankoopprogramma weer opstart. We verwachten ook dat de Zweedse kroon verder zal verzwakken dit jaar en volgend jaar.