Focus op Prinsjesdag 2019

door: Nico Klene , Madeline Buijs , Philip Bokeloh , Nora Neuteboom , Sandra Phlippen

Visie van ABN AMRO’s sector en macro-economen op Prinsjesdag 2019. Wat brengen ons de Macro Economische Verkenning 2020 en de Miljoenennota; met een speciale aandacht voor drie thema’s: koopkracht, duurzaamheid en de woningmarkt.

MEV-en-Miljoenennota-2020-_-compleet-1.pdf (321 KB)
Download

Macro Economische Verkenning 2020

 • Het CPB verwacht dat de groei van de Nederlandse economie door “de gure wind uit het buitenland” verder afneemt – naar 1,8% in 2019 en naar 1,5% in 2020 (groei 2018 was 2,6%)
 • De afzwakking van de wereldhandel raakt vooral de Nederlandse uitvoer
 • De binnenlandse bestedingen dragen de groei
 • De overheidsconsumptie neemt dit en volgend jaar opnieuw minder toe dan gepland; een deel van uitgaven verschuift het kabinet naar latere jaren
 • De inflatie gaat in 2020 weer flink omlaag – doordat de btw-verhoging van begin dit jaar uit het cijfer wegvalt en door de verlaging van de energiebelasting
 • De werkloosheid loopt in 2020 licht op

Miljoenennota 2020

 • Het kabinet verhoogt de bestedingen en verlaagt de lasten voor gezinnen
 • Vooral daardoor gaat het EMU-overschot fors omlaag
 • De schuld van de overheid daalt tot onder 48% van het bbp
 • Extra geld voor het Klimaatakkoord
 • Lagere belastingen op elektriciteit, effect op energierekening nog onduidelijk
 • CO2-heffing voor het bedrijfsleven over een steeds hogere ‘vermijdbare’ uitstoot
 • Geld voor bouwfonds en woningcorporaties om woningen te bouwen
 • Stikstofuitspraak kan alle goede bedoelingen woningbouw teniet doen
 • Door lastenverlichting neemt de koopkracht volgend jaar extra toe
 • Ondanks deze koopkrachtverbetering maken nog niet alle groepen hun koopkrachtverlies van de crisisjaren goed