Visie op rente en euro – Verruiming door ECB dichterbij

door: Nico Klene

Raming korte rente iets aangepast

  • ECB gaat rente waarschijnlijk in september verlagen …
  • … en ook een nieuw opkoopprogramma aankondigen
  • Al in december mogelijk de volgende renteverlaging
  • Driemaands Euribor en lange rente verder omlaag
  • Euro blijft binnen nauwe bandbreedte versus de dollar
2019-08-visie.pdf (218 KB)
Download

ECB wijst nadrukkelijk op verruiming

In de vorige Visie schreven we dat ECB-president Mario Draghi had gezegd dat de economische vooruitzichten worden gekenmerkt door neerwaartse risico’s en dat extra stimulerings­maatregelen vereist zijn als de vooruitzichten niet verbeteren. Meer dan één keer heeft hij gezegd dat de Bank bereid is om hierbij alle beschikbare middelen in te zetten.

Met de vergadering van vorige week heeft de ECB – zoals verwacht – haar zogeheten forward guidance[1] aangepast. In het persbericht staat dat de ECB verwacht dat de beleids­rentes ten minste de gehele eerste helft van 2020 op hun huidige of lager niveau zullen liggen. In het vorige persbericht stonden de woorden “of lager” nog niet.

Verder lezen we in het persbericht dat aan de desbetreffende comités bij de ECB opdracht is gegeven om te kijken naar verdere verruimingsmaatregelen.

Al met al liet Draghi blijken dat er een pakket stimulerings­maatregelen gaat komen. Waarschijnlijk zal de ECB dat in september bekendmaken. Draghi zei dat de zorgen over de (te lage) inflatievooruitzichten zijn toegenomen en dat de ECB dit probleem wil aanpakken. Dit doet vermoeden dat er na september nog meer verruiming zal volgen.

Verwacht: renteverlaging door ECB in september …

Wij verwachten dat de ECB in september de beleidsrentes gaat verlagen met 10 basispunten. En in december gaat de rente waarschijnlijk nog eens met 10 basispunten omlaag.[2] Dat is iets eerder dan we vorige maand dachten. Gevolg zal zijn dat de Euribor­rentes, die vooral sinds midden juni weer een daling laten zien, verder gaan dalen. Voor de driemaands Euribor zien we een nieuwe bodem rond -0,5%.

… en ook een nieuw opkoopprogramma van obligaties

Verder gaan we ervan uit dat de ECB in september ook een nieuw opkoopprogramma van obligaties (kwantitatieve verruiming) zal aankondigen, dat al in oktober van start kan gaan. Ook dat is wat eerder dan we vorige maand nog verwachtten. Toen namen we aan dat het opkoopprogramma in januari 2020 zou starten. Wel gaan we nog steeds uit van een programma van maandelijks EUR 70 mld gedurende (voorlopig) negen maanden.

Tienjaarsrente zal nog negatiever worden

De lange rente is de afgelopen maand gedaald. Dat komt door matige macro-economische cijfers, maar vooral doordat de financiële markten vooruitliepen op de renteverlaging in de VS (van 31 juli) en een later verwachte verlaging in de eurozone.

We gaan ervan uit dat de lange rentes nog meer omlaag gaan. Als de centrale banken hun beleidsrentes daadwerkelijk verlagen, zal de lange rente verder omlaag worden geduwd. Bovendien zal in de eurozone het nieuwe opkoopprogramma van de ECB de lange rente drukken.

Euro beweegt voorlopig binnen krappe bandbreedte

De euro is vorige maand wat verzwakt ten opzichte van de dollar. Dat had te maken met tegenvallende economische cijfers in de eurozone. Daarnaast verschoof de verwachting over de renteverlaging door de Fed (eind juli) van 50 naar ‘slechts’ 25 basispunten. Ten slotte zijn (nog) meer partijen ervan overtuigd geraakt dat de ECB de rente gaat verlagen.

Kijkend naar de verwachte beleidsstappen door de Fed en de ECB en de economische ontwikkelingen in de VS en de eurozone denken wij dat de euro in de rest van het jaar blijft bewegen binnen een krappe bandbreedte versus de dollar. We houden vast aan onze prognose voor eind 2019 van USD 1,12.