Groei Nederlandse economie in tweede kwartaal opnieuw 0,5%

door: Nico Klene

In het tweede kwartaal bleef de groei van de Nederlandse economie met 0,5% goed op peil. Het cijfer was beter dan verwacht en ook hoger dan het groeicijfer van de eurozone.

Particuliere consumptie en investeringen gestegen, overheidsbestedingen gedaald

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in het tweede kwartaal met 0,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Dat was hetzelfde groeicijfer als in de voorgaande twee kwartalen. De totale binnenlandse investeringen lieten geen groei zien, terwijl de buitenlandse handel juist flink bijdroeg aan de groei.

Het beeld bij de binnenlandse bestedingen loopt uiteen. Enerzijds liet de particuliere consumptie een flinke stijging zien na een wat zuinig eerste kwartaal. Ook de investeringen van bedrijven en die in woningen zaten opnieuw in de plus. Daar stond tegenover dat de bestedingen van de overheid zijn afgenomen. Ondanks de intenties van het Regeerakkoord lukt het de overheid kennelijk nog altijd niet om haar bestedingsplannen te realiseren. Een andere negatieve factor was de krimp van de voorraden, die de groei flink heeft gedrukt (na de plus in het eerste kwartaal).

Netto-uitvoer droeg bij aan de groei

De in- en uitvoer zijn beide opnieuw gestegen (k-o-k). De uitvoer groeide meer dan in het eerste kwartaal en ook meer dan de invoer. Bij de invoer zagen we juist het tegenovergestelde. Gevolg was dat de netto-uitvoer (uitvoer minus invoer) stevig bijdroeg aan de bbp-groei. In het eerste kwartaal had de netto-uitvoer de groei juist gedrukt.

Maar mindere vooruitzichten voor de groei

We verwachten dat de economie dit groeitempo niet kan vasthouden. Dat heeft vooral te maken met ongunstige internationale ontwikkelingen. Onlangs is het handelsconflict tussen de VS en China nog verder verscherpt. Dat was voor ons reden om onze ramingen opnieuw – iets – te verlagen. Voor Nederland betekent dit dat de groei volgend jaar net onder 1% zou kunnen uitkomen. Dankzij het meevallende cijfer in het tweede kwartaal zal de groei dit jaar echter, met iets meer dan 1┬Ż%, wat hoger uitvallen dan we eerder dachten.