Stand van TMT – juli 2019

door: Kasper Buiting , Justine Vijver

De economische omstandigheden voor de TMT-sector zijn verslechterd. De groei van de Nederlandse economie vertraagt en de economische indicatoren zijn minder positief geworden. De TMT-sector heeft daar ook last van, maar presteert nog relatief goed. Meer is hierover te lezen in de stand van TMT:

Stand-van-TMT-juli-2019-1.pdf (1 MB)
Download

Economisch klimaat

Het economishe klimaat is minder goed geworden voor de TMT-sector. De export neemt sterk af en vooral daardoor is er sprake van een groeivertraging van de Nederlandse economie als geheel. Het producentenvertrouwen is lager dan voorheen, maar gestabiliseerd op een -nog steeds- hoog niveau. Andere indicatoren zoals het consumentenvertrouwen en de inkoopmanagersindex zijn duidelijk verslechterd.

Personeelstekort blijft grootste belemmering TMT-sector

Het ondernemersvertrouwen in de TMT-sector is de afgelopen kwartalen gedaald, maar met 13,7 nog steeds op een hoog niveau. Maar liefst 52% van de ondernemers geeft aan geen noemenswaardige belemmeringen te ervaren. De belangrijkste belemmering blijft het tekort aan arbeidskrachten waar 31% last van heeft.

Uitgelicht: Advertentiemarkt

De online advertentiemarkt is afgelopen jaar verder gegroeid en neemt een steeds groter deel in van de totale netto mediabestedingen. Dit gaat ten koste van de printmedia, die hun aandeel in de mediabestedingen zien slinken.