In de ban van schroot

door: Casper Burgering

De aandacht voor metaalschroot is groot. De waarde van schroot neemt namelijk toe. En dan bedoel ik niet in euro’s, maar vooral in termen van waarde voor de maatschappij. Schroot is een steeds belangrijker onderdeel van de waardeketen en heeft zijn sporen verdiend in de circulaire economie. Door gebruik te maken van schroot – van goede kwaliteit – is minder energie nodig. Ook wordt waardevernietiging tegen gegaan. Hergebruik en recycling blijft daarom belangrijk en gaat een grotere rol spelen. De Chinese overheid ziet het echter iets anders.

Toprecycler China roert zich

Voorheen ging het om de invoer van ‘solid waste’, maar inmiddels noemen ze het in China ‘foreign garbage’. China’s heeft de afgelopen kwarteeuw bijna de helft van al het recyclebare afval en schroot in de wereld verwerkt. Dat resulteerde in een enorme berg bevuilde en vervuilde materialen. En het leverde China de titel op van grootste recycler ter wereld. Daar gaat verandering in komen als het aan de Chinese overheid ligt.

De schoonheid van schroot

Het verwerken van metaalschroot is sterk vervuilend. Zeker als het gaat om schroot van lage kwaliteit. Hoe zuiverder en schoner, hoe minder energieverbruik. Het verwerken van metaalschroot van mindere kwaliteit vergt echter veel energie. Neem bijvoorbeeld koperschroot. Bij het sterkst vervuilde koperschroot kan het totale energieverbruik oplopen tot 149% van het totale energieverbruik van de productie van koper met alleen kopererts. Daar heeft niemand profijt van, de leefomgeving nog het minst.

Scherpe daling Chinese import van schroot

In 2014 werd nog door China voor 33 kilogram afval en schroot (zoals plastic, papier, metaal) per hoofd van de bevolking ingevoerd. De totale invoer hiervan vertegenwoordigde een waarde van 28 miljard dollar in 2014. Sinds de Chinese overheid een strikter beleid is gaan voeren tegen de invoer van afval en schroot, is de ingevoerde hoeveelheid gaan dalen. Dat beleid begon eind 2017 meer vorm te krijgen en zorgde ervoor dat de invoer in 2018 sterk verminderde. In dat jaar werd nog maar voor 17 miljard dollar ingevoerd. Ofwel nog maar 16 kilogram per persoon. Per 1 juli 2019 is de deur gesloten voor de invoer van nog meer typen ‘foreign garbage’. De bedoeling van China is zelfs om in 2020 helemaal geen afval en schroot meer in te voeren.

Kansen in de keten

Het metaalschroot dat China importeert komt voornamelijk uit de VS, Europa (m.n. Duitsland, Frankrijk en Italië), het VK en Japan. De schrootberg in deze landen groeit door de milieumaatregelen van China. Het is bovendien moeilijk om direct een nieuwe eindbestemming te vinden. Dit zal dus enige prijsdruk in de schrootmarkt opleveren. Het biedt echter ook een kans voor de recyclingindustrie in deze landen op het moment dat de capaciteit tekort schiet.

Het effect van de maatregel is verder ook al merkbaar in de koperwaardeketen. Door de importbeperking van China neemt de vraag naar geraffineerd koper toe. Dit zorgt voor krapte op de Chinese kopermarkt. Daarmee krijgt de recyclesector in omringende landen (zoals Maleisië) een sterke impuls. Meer metaalschroot worden verwerkt in buurlanden, die vervolgens het bewerkte en gezuiverde schroot weer naar China verschepen. Het schept dus kansen voor de recyclingindustrie wereldwijd.