FX Weekly – Focus op monetair beleid

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Focus op Amerikaanse macro-economische cijfers en beleidsmakers. De euro blijft onaantrekkelijk. Gemengde signalen van andere centrale banken.

190705-FX-Weekly.pdf (193 KB)
Download

Focus op Amerikaanse macro-economische cijfers en monetair beleid

Vorig weekend werd er een wapenstilstand in het handelsconflict aangekondigd. Als gevolg hiervan waren beleggers er aan het begin van de week minder van overtuigd dat de Amerikaanse centrale bank deze maand de rente met 50 basispunten zal verlagen. Hierdoor steeg de dollar vanaf het moment dat de valutamarkten deze week open gingen. De Amerikaanse inkoopmanagersindices gaven de dollar nog een duwtje in de rug, terwijl de details niet positief waren. Gedurende de week heeft de dollar deze lichte winst vastgehouden. De aandacht van beleggers blijft uitgaan naar Amerikaanse macro-economische cijfers en het monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank. Vanmiddag zal het banenrapport gepubliceerd worden en volgende week volgen inflatiecijfers. Mochten deze cijfers lager zijn dan verwacht dan zullen de verwachtingen over een mogelijke renteverlaging van 50 basispunten weer toenemen. Wij zijn echter van mening dat de Fed de rente met 25 basispunten zal verlagen ook als de cijfers lager zijn dan verwacht. Daarnaast zullen veel Fed-beleidsmakers volgende week spreken en zullen de notulen van de vorige Fed-vergadering worden gepubliceerd. Een hint naar een mogelijke renteverlaging van 50 basispunten in juli zal door beleggers meteen aangegrepen worden om de dollar te verkopen (vooral ten opzichte van de yen).

De euro blijft onaantrekkelijk

De euro blijft onder druk. De macro-economische cijfers in de eurozone blijven aan de zwakke kant. Vanochtend lieten de Duitse fabrieksorders een scherpe daling zien. Daarnaast zijn de verwachtingen van beleggers over een mogelijke renteverlaging in juli toegenomen. Verder zijn de handelsspanningen tussen de VS en Europa toegenomen. Alles bij elkaar blijft de euro een onaantrekkelijke valuta. De euro zal waarschijnlijk niet in staat zijn om van een mogelijke zwakte van de dollar te profiteren. We handhaven onze eindejaarsvoorspelling van 1,12 voor EUR/USD.

Gemengde signalen van andere centrale banken

De Zweedse centrale bank en de Australische centrale bank waren deze week aan zet. De Australische centrale bank verlaagde de rente met 25 basispunten om de werkgelegenheid en de economische groei te stimuleren. De bank zei de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de economische groei te monitoren. Dit was een signaal voor beleggers dat er even een pauze komt bij het verder verlagen van de beleidsrente. Deze mogelijke pauze gaf de Australische dollar steun.

De Zweedse kroon kreeg ook een duwtje in de rug omdat de Zweedse centrale bank nog steeds van plan is de beleidsrente te verhogen aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar. Ze liet deze week de beleidsrente ongewijzigd op -0,25%. De communicatie van de Zweedse centrale bank is verrassend te noemen. De afgelopen jaren deed de economie het goed maar toen was de bank heel voorzichtig met signalen dat het monetair beleid verkrapt zou kunnen worden. De Zweedse economie is sterk afhankelijk van de wereldhandel en de mondiale groei. De voortuitzichten over de wereldhandel en de mondiale groei zijn dit jaar aanzienlijk verslechterd. Desondanks blijft de Zweedse centrale bank vasthouden aan het pad van renteverhogingen. Wij denken ze waarschijnlijk zal afzien van een renteverhoging als de onzekerheid over de wereldhandel en de mondiale groei aanhouden.

De Britse centrale bank kwam deze week niet bijeen om over het monetair beleid te beslissen maar commentaar van Mark Carney suggereerde dat de koers van het monetair beleid in augustus veranderd zou kunnen worden. Als gevolg hiervan is volgens de markt de kans op een renteverlaging dit jaar toegenomen. Daardoor daalde het Britse pond. De centrale bank geeft echter nog steeds aan dat de beleidsrente zal stijgen als er een brexit met overeenkomst is.