Visie op rente en euro – Onzekerheid loopt op door handelsconflict

door: Nico Klene

Visie en ramingen gelijk, maar grote kans op aanpassing

  • Eerste renteverhoging ECB niet voor eind 2020
  • Lange rente voorlopig nog niet omhoog
  • Maar kans op nieuwe monetaire verruiming neemt toe vanwege Trumps wapengekletter bij het handelsconflict
  • Kans op aanpassing van onze visie is gestegen!
2019-06-visie.pdf (218 KB)
Download

ECB vergadert

Deze week vergadert de ECB weer over de rente. Ook publiceert de bank weer nieuwe staframingen voor inflatie en economische groei. Deze ramingen presenteert zij eens per kwartaal. Een aanpassing van de ramingen kan reden zijn voor de ECB om later dit jaar haar zogeheten forward guidance[1] aan te passen. Eerder deed de ECB dat in maart. De periode dat zij haar beleidsrentes ongewijzigd denkt te laten, verlengde zij toen naar “ten minste heel 2019” (en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een blijvende beweging van de inflatie naar bijna 2%).

De notulen van de ECB-vergadering van april gaan in op de (te) lage inflatie; maar de inflatieverwachtingen zouden niet zijn afgenomen. Overigens zei ECB-president Mario Draghi destijds dat de Bank bereid is om in actie te komen en daarbij alle beschikbare middelen wil inzetten.

Nieuwe aanwijzingen door de ECB verwacht …

Wij denken dat de geringe inflatoire druk en de zwakke economische groei de ECB ertoe zal aanzetten om later dit jaar haar guidance opnieuw aan te passen. Zoals eerder gemeld, gaan wij ervan uit dat de ECB haar rentes tot eind volgend jaar ongewijzigd zal laten.[2] Verder verwachten we dat de Bank soepele voorwaarden gaat hanteren bij de nieuwe TLTRO’s (langerlopende herfinancieringstransacties). In september kunnen de banken daarop gaan inschrijven.

… maar renteverlaging niet waarschijnlijk

Vanwege de zwakke groei en lage inflatie houden de financiële markten er nu zelfs rekening mee dat de ECB de rente gaat verlagen. Inderdaad is de kans op nieuwe stimulering toegenomen, maar een renteverlaging lijkt ons minder waar­schijnlijk. Als de ECB weer verruimende maatregelen zou gaan nemen, zal zij volgens ons eerder kiezen voor een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming. Dit is echter op het moment van schrijven (nog) niet ons hoofdscenario. Maar door de recente ontwikkelingen rond president Trumps handels­oorlog (China, Mexico, India) is de kans op hernieuwde verruiming gestegen.

Lange rente blijft voorlopig heel laag

De lange rente is verder gedaald. Eind mei lag de Nederlandse tienjaarsrente zelfs net onder nul. De vergelijkbare Duitse rente is al langer negatief. Matige macro-economische cijfers en het weer opleven van het Amerikaans-Chinese handelsconflict hebben de rente gedrukt, vooral nu Trump zijn pijlen ook op Mexico en India heeft gericht.

Voorlopig blijft de lange rente waarschijnlijk laag. Maar als later in het jaar de economische groei iets aantrekt, kan de lange rente omhoog kruipen. Als het echter mis gaat bij de handels­oorlog zal de rente vermoedelijk nog langer laag blijven.

Euro mogelijk later dit jaar sterker

De euro is vorige maand al met al licht verzwakt. Matige economische cijfers en bezorgdheid bij de ECB over de lage inflatie zorgen wel voor druk op de euro.

Later dit jaar kan de eurokoers iets omhoog. Deze verwachting baseren we op het volgende. We gaan (nog) uit van enig herstel van de eurozone-economie, terwijl de Amerikaanse economie juist gaat vertragen. Daarbij denken wij dat (met name volgend jaar) de renteverschillen tussen de VS en de eurozone gaan afnemen. Veel hangt echter af van het handelsconflict tussen de VS en diverse andere landen!

 

[1] Met forward guidance worden de aanwijzingen bedoeld die een centrale bank geeft omtrent haar toekomstige rentebeleid en de voorwaarden die zij daarbij hanteert.

[2] Eind 2018 is de ECB gestopt met haar opkoopprogramma van obligaties. Dat betekent niet dat zij geen papier meer koopt. De afgeloste hoofdsommen van de opgekochte obligaties worden namelijk herbelegd.