Visie op rente en euro – Aanpassing juni-visie

door: Nico Klene

Visie aangepast – renteramingen verlaagd

  • Ook in 2020 geen renteverhoging ECB
  • Nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming ECB
  • Lange rente dit en volgend jaar negatief
  • Dollar blijft dit jaar stabiel ten opzichte van euro
2019-06-visie-_-herziening.pdf (182 KB)
Download

Ramingen mondiale economische groei verlaagd vanwege verdere escalatie handelsconflict

In Visie op rente en euro van 3 juni schreven we dat de kans op een aanpassing van onze visie was gestegen vanwege de recente verscherping van het handelsconflict. Inmiddels hebben we inderdaad onze visie aangepast. We gaan er nu van uit dat dat het handelsconflict tussen de VS en andere landen verder escaleert. De economische groei komt in de komende twaalf maanden lager uit. Dat wordt vooral zichtbaar in het groeicijfer van 2020 en in mindere mate in het jaarcijfer van 2019.

Centrale banken gaan weer verruimen

Vanwege de lage(re) economische groei en de zwakke inflatiedruk gaan we ervan uit dat de centrale banken hun monetair beleid weer gaan verruimen. Dat houdt in dat onder meer de Amerikaanse Fed en de centrale bank van China hun beleidsrentes enkele malen gaan verlagen. Voor de ECB verwachten we dit niet (al kunnen we een kleine rentestap niet uitsluiten). We denken dat de ECB zal kiezen voor een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming.
Gevolg van dit alles is dat de tienjaarsrente nog verder gaat dalen – dus nog negatiever wordt. In de loop van volgend jaar – als de economie licht herstelt – kan de lange rente weer iets omhoog gaan. We verwachten echter dat de tienjaarsrente negatief blijft.
De euro-dollarkoers blijft dit jaar vermoedelijk gelijk rond USD 1,12. In 2020 kan de euro iets sterker worden.