Komt een patiënt niet meer bij de dokter

door: Laura Koning-Kranenburg , Anja van Balen

Ruime meerderheid chronische patiënten is positief over zorg op afstand
Patiënten zijn nog niet klaar voor eHealth, ofwel zorg op afstand; zo denken veel medisch specialisten in ziekenhuizen. Uit onderzoek van ABN AMRO komt een ander beeld naar voren. Meer dan 70 procent van de chronische patiënten staat open voor zorg op afstand. Download hier het rapport:

Komt-een-patient-niet-meer-bij-de-dokter-jun-19.pdf (2 MB)
Download

Via een betrouwbare online omgeving je persoonsgegevens of de status van je gezondheid doorgeven aan het ziekenhuis. Thuis objectieve video’s bekijken waarin medische aandoeningen, behandeling of bijvoorbeeld wondverzorging worden uitgelegd. Beeldbellen met een medisch specialist: eHealth ontwikkelt zich razendsnel en gaat een veel actievere rol spelen in alle fasen van het zorgproces. Patiënten kunnen met behulp van eHealth zelf meer de regie voor hun gezondheid nemen.

Steeds minder zorgpersoneel om in stijgende zorgvraag te voorzien
Het introduceren van zorg op afstand is volgens ABN AMRO noodzakelijk voor de zorgsector. Het personeelstekort loopt tot 2022 op naar 80.000 tot 100.000 medewerkers, terwijl het aantal patiënten – en dus ook de zorgkosten – door de vergrijzing stijgt. Bij verschillende ziekenhuizen zijn al tijdelijke opnamestops aangekondigd of is het aantal te behandelen patiënten naar beneden bijgesteld. Tegelijkertijd worden er door ziekenhuizen wel stappen gezet om zorg op afstand te verlenen, maar dit zijn nog kleine stapjes. Het gaat niet snel genoeg. De sector heeft richting 2025 als doel dat patiënten, indien zij hiertoe in staat zijn, zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. ABN AMRO benadrukt dat deze ambitie met het huidige innovatietempo niet wordt gerealiseerd.

Zorg op afstand leidt tot minder ziekenhuisbezoeken en spoedopnames
Om zorg op afstand te realiseren, is samenwerking tussen zorgverleners – huisarts, ziekenhuis en thuiszorg – cruciaal. Zo is het belangrijk dat gegevens goed worden gedeeld en de financiering van de zorg wordt afgestemd op zulke samenwerkingsvormen. “De voordelen van zorg op afstand zijn zowel voor zorgverleners als patiënten erg groot. Het ziekenhuis kan met minder mensen dezelfde of zelfs betere zorg bieden. De ziekenhuisbezoeken worden beperkt tot situaties waarbij er echt iets aan de hand is. Ook zijn er minder spoedopnames nodig, doordat de gezondheid van patiënten continu wordt gemonitord en er al vroeg kan worden ingegrepen”, zegt Anja van Balen, Sector Banker Healthcare van ABN AMRO. “Voor patiënten is het grootste voordeel dat hun kwaliteit van leven sterk verbetert. Zorg op afstand bespaart daarnaast veel tijd, is minder belastend voor naasten en geeft patiënten meer controle. Hierdoor voelen zij zich minder patiënt.”

Samenvattend
• Ruim 70 procent chronische patiënten klaar voor zorg op afstand
• eHealth leidt tot betere zorg met minder zorgverleners
• Zorg op afstand dringend nodig om personeelstekorten op te vangen
• Samenwerking tussen zorgverleners cruciaal om zorg op afstand mogelijk te maken