Interview: Thuismonitoring in de Achterhoek

door: Anja van Balen , Laura Koning-Kranenburg

De Santiz-ziekenhuizen in de Achterhoek zetten stevig in op zorg op afstand. Ontwikkel een visie en begin klein, zegt Erwin Bomers, directeur Patiëntenzorg Slingeland, onderdeel van Santiz. “Als patiënten zelf verantwoording kunnen nemen over hun ziekte door zorg te digitaliseren, dan hoeven ze veel minder vaak naar het ziekenhuis.”

 

Patiënten zo goed mogelijk zelf laten omgaan met hun ziekte, met ondersteuning van eHealth en zorgverleners in de regio. Dit is waar de Santiz-ziekenhuizen – bestaande uit Slingeland en Streekziekenhuis Koningin Beatrix – in de Achterhoek al een paar jaar mee bezig zijn. De reden hiervoor is simpel, benadrukt Erwin Bomers, directeur Patiëntenzorg Slingeland: de urgentie is hoog door een toenemend gebrek aan personeel en een vergrijzende bevolking.

Wat is er binnen uw ziekenhuis inmiddels ontwikkeld?
“Dit is het gebruik van data om chronische zorg te kunnen digitaliseren. Er zijn diverse indicatoren die aangeven of een situatie stabiel is, of verslechtert. De hartslag, de bloeddruk en het gewicht zijn algemene indicatoren voor stress in het lichaam. Stress in het lichaam is dan vaak weer een teken dat er iets aan de hand is.
Voor patiënten met de longziekte COPD heeft het Slingeland in samenwerking met de thuiszorgorganisatie Sensire en softwareontwikkelaar Luscii digitale zorg ontwikkeld. Hiermee kunnen op verschillende momenten in de week door de patiënten thuis zelf bepaalde waarden worden gemeten. De gegevens worden vervolgens bijgehouden op de iPad. Deze waarden zijn elke dag zichtbaar voor de zorgverleners. Wanneer de waardes afwijken, wordt direct contact opgenomen via beeldbellen om na te gaan wat de afwijking veroorzaakt kan hebben en om te beoordelen of een wijkverpleegkundige naar de patiënt moet gaan. Mocht de wijkverpleegkundige er niet uitkomen, dan wordt contact gezocht met de specialistisch verpleegkundige in het ziekenhuis. Mocht deze er niet uitkomen, dan wordt contact gelegd met de medisch specialist.”

Wat levert het op?
“Deze manier van monitoring zorgt ervoor dat patiënten een hogere kwaliteit van leven ervaren. Zoals een van de patiënten het verwoordt: “Dankzij de iPad heb ik mij vrijheid terug.” Patiënten hebben het gevoel hun ziekte meer de baas te zijn en hebben niet pas contact met de medisch specialist wanneer de situatie dusdanig verslechterd is dat ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht moeten worden. Onderzoek toont aan dat erger kan worden voorkomen door snel ingrijpen bij de eerste tekenen van verslechtering. Doordat er continu monitoring plaatsvindt, kunnen we bij deze eerste tekenen van verslechtering direct ingrijpen, met relatief eenvoudige middelen. Het aantal spoedopnames is tijdens onze pilot dan ook meer dan gehalveerd.”

Hoe pak het ziekenhuis dat aan?
“Het onderwerp vernieuwing van de zorg is onderdeel van de langetermijnvisie die we hebben geschreven. Voor dit onderwerp hebben we een apart team verantwoordelijk gemaakt voor de vernieuwing van de zorg. Uitdagingen blijven uiteraard aanwezig. De zorg moet opnieuw uitgevonden worden en werknemers zijn bang om hun baan kwijt te raken. Niet alleen de eigen zorgorganisatie moet op de schop, maar alle zorgverleners in de regio, zoals de huisarts en de thuiszorg, moeten anders gaan werken. Dit vergt uithoudingsvermogen, maar tevens welwillendheid van alle partijen in de regio. Men moet willen veranderen, de urgentie moet hoog zijn.“

Bomers geeft de volgende tips:

  • Ontwikkel een visie voor de zorg voor de langere termijn, zeg voor over vijf tot tien jaar. Stel mensen aan die deze visie uitwerken en stel meetbare doelen, met tijdslijnen.
  • Vraag vooral de verpleging, de patiënten en de thuiszorgorganisaties wat goed zou kunnen werken. Zij hebben hier het meeste kijk op. Kijk ook wat elders al gebeurt.
  • Begin klein. Start met een pilot voor een of twee ziektebeelden en werk dit helemaal goed uit. Deze ervaringen kunnen worden gebruikt bij het invoeren van eHealth bij andere aandoeningen.
  • Laat de resultaten van de pilot wetenschappelijk toetsen.