Headlines | Stikstofuitspraak nieuw argument voor bouwen binnen stadsgrens

door: Madeline Buijs , Casper Wolf , Petran van Heel

Foto: Shutterstock

Flink wat woningbouwprojecten in Nederland kunnen worden uitgesteld of afgesteld door een recente uitspraak van Raad van State. De overheidsregels om de uitstoot van stikstof in natuurgebieden tegen te gaan zijn te vrijblijvend, zo oordeelt de hoogste bestuursrechter. Vastgoedontwikkelaars die bouwen of willen bouwen in de buurt van deze Natura2000-gebieden, krijgen voortaan alleen nog maar een bouwvergunning als ze garanties geven dat ze hun stikstofuitstoot direct compenseren in plaats van achteraf.

Insight:
Natura2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden, waarin flora en fauna worden beschermd. In Nederland zijn ruim 160 Natura2000-gebieden aangewezen. Doordat Nederland een zeer intensief gebruik van de ruimte kent, liggen deze natuurgebieden vaak vlakbij stedelijke omgevingen en/of bedrijfseconomische activiteiten. Daardoor bepalen de Natura2000-gebieden mede de grenzen van stedelijke groei en bedrijfseconomische activiteiten.

Vanuit de markt groeit de druk om weer buiten de stad te bouwen. ABN AMRO schreef recentelijk al over de woningtekorten in Nederland die aanhouden tot ten minste 2030. In de stad zijn weinig plekken beschikbaar, duren procedures lang en is bouwen complex. De bouw van hoge woontorens biedt soelaas. Maar woningbouwers ondervinden daarbij concurrentie van kantorenbouwers. Vastgoedadviseur Cushman & Wakefield rapporteerde onlangs een sterke daling van het metrage leegstaande kantoren en bedrijfsruimten. Vastgoedpartijen doen steeds vaker de oproep om weer meer kantoormeters te bouwen in steden zoals Amsterdam en Utrecht.

Een oplossing ligt in het bouwen van woningen in ‘het groen’. Maar het bouwen buiten steden is controversieel. Nederland is al sterk verstedelijkt. Zeker in de Randstad zijn nu al weinig groengebieden te vinden waar mensen kunnen recreëren en waar flora en fauna worden beschermd. Een duidelijke oplossing is er niet; de regie lijkt ver weg. De uitspraak van de Raad van State maakt het moeilijker om buiten de stad en nabij de Natura2000-gebieden te bouwen. Dat is een extra argument om zoveel mogelijk binnen de huidige grenzen van steden te bouwen; ‘inbreiding’ dus.

Bouwprojecten die op het laatste moment niet doorgaan, zorgen in de hele bouwkolom voor problemen. Gemeenten kunnen hun streefgetallen niet nakomen. Opdrachtgevers (ontwikkelaars, beleggers, corporaties) die al aanloopinvesteringen hebben gedaan, moeten nog maar zien of projecten doorgaan en ze hun investeringen kunnen terugverdienen. De gecontracteerde bouw bedrijven en hun onderaannemers kunnen hun personeel niet aan het werk zetten en moeten ad hoc op zoek naar ander werk. Kortom: veel discussie en mogelijk hoge kosten vanwege vertragingen, compensatie en/of ontbinding van contracten.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: