Headlines | Slimme en schone stadsdistributie vraagt om logistieke hubs

door: Bram van Amerongen

Foto: Shutterstock

De Mobiliteitsalliantie pleit er in een ‘deltaplan mobiliteit’ voor dat de veertig grootste steden van Nederland logistieke hubs krijgen. Het deltaplan moet voorkomen dat het transport van en naar en binnen Nederlandse steden vastlopen. Op landelijke schaal vindt 40% van alle vrachtvervoer in de stad plaats. En de vraag naar goederenvervoer blijft toenemen. Stadsdistributie moet daarom anders.

Insight:
Een hub is een centraal distributiepunt aan de rand van de stad waar verschillende vervoerders goederen aanleveren, die daarna gebundeld worden en op een duurzame manier de stad in gaan. Het gebruik van goederenhubs vermindert het aantal vervoersstromen in de stad. Dit leidt tot minder files en minder CO2-uitstoot. Stadsdistributie staat al langer op de logistieke agenda. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat 87 procent van de logistieke professionals in bedrijfsleven en overheid vindt dat het goederenvervoer in de stad schoner en slimmer moet. Tegelijkertijd meent 61 procent dat de sector onvoldoende in actie komt om een reorganisatie van de stadsdistributie vorm te geven.

Logistieke hubs zijn een oplossing om goederenstromen binnen de stad beter te organiseren. Dat blijkt uit een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden zoals HuBBY, dat recentelijk is ontwikkeld door Deudekom en Transport-info. Ook de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam werken samen met de vervoerder Deudekom om hun goederenstromen te bundelen in een hub net buiten de stad. Door een slimme herverdeling van de kosten is het gebruik van de hub niet duurder. Een ander voorbeeld is City Hub dat onder andere samenwerkt met Centraal Boekhuis (CB) in Den Haag, Roermond en Amsterdam. Dagelijks levert CB aan de rand van de stad bij City Hub goederen aan. City Hub verzorgt de lastmile-distributie via e-cars met aanhanger.

Het succesvol inzetten van logistieke hubs vereist dat betrokken partijen data met elkaar uitwisselen. Het aan boord krijgen van partijen die bereid zijn data met elkaar te delen is dan ook de centrale uitdaging. Bedrijven zijn voorzichtig om data te delen met onbekenden, want logistieke informatie kan concurrentiegevoelig zijn of leiden tot diefstal. Gelukkig zijn er oplossingen die samenwerking een stuk makkelijker maken. Het bedrijf City Hub maakt bijvoorbeeld gebruik van het afsprakenstelsel ISHARE. Dankzij iSHARE kunnen verladers en logistieke bedrijven zelf controle uitoefenen op wie toegang heeft tot de data.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: