Headlines | Puzzelen om de zorgkosten gelijk te houden

door: Anja van Balen

Foto: Shutterstock

De uitgaven in de gezondheidszorg zijn vorig jaar met 3,1% gestegen naar 100 miljard euro. Dat is de sterkste toename sinds 2010, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal werd er in 2018 per persoon voor 5.805 euro aan zorg uitgegeven via de overheid, verzekeringen en eigen betalingen. Een stijging van 140 euro in vergelijking met de uitgaven in 2017.

Insight:
Om de werkelijke zorgkosten te bepalen, worden doorgaans de uitgaven voor kinderopvang en welzijnszorg in mindering gebracht op het totaal. In dat geval blijft 76,9 miljard euro over aan werkelijke zorgkosten, 9,9 procent van het bruto binnenlands product. Het is voor het eerst sinds 2008 dat het aandeel van de zorg binnen de Nederlandse economie onder de 10 procent blijft. Goed nieuws dus.

Ziekenhuizen zetten er stevig op in om de kosten de komende jaren in toom te houden. De vraag naar zorg blijft door de vergrijzing immers stijgen, maar er komt niet meer geld beschikbaar, zo hebben de ziekenhuizen afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord. Zo onderzoeken ziekenhuizen de mogelijkheid om patiënten met chronische ziekten zoals hartfalen en longproblemen zo lang mogelijk thuis te begeleiden.

Minstens zo belangrijk is specialisatie door het herverdelen van de diverse aandoeningen over verschillende ziekenhuizen. Dit heeft tot gevolg dat meer kostenefficiënt wordt gewerkt en dat bovendien steeds voldoende specialistische kennis aanwezig is om deze aandoeningen goed te behandelen. Het herverdelen van zorgtaken vereist wel dat ziekenhuizen regionale samenwerkingsverbanden opzetten waarbij zowel het ziekenhuis, de thuiszorg als de huisarts zijn betrokken. Samenwerkingen die zijn gebaseerd op het delen van data en verantwoordelijkheden.

Het opzetten van deze verbanden vormen interessante puzzels, waaraan nog hard aan gewerkt moet worden om ze goed te leggen. Veelbelovende voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen Santiz en Sensire in de Achterhoek, tussen OLVG en Cordaan in Amsterdam, en Vitaal Vechtdal in Overijssel. Deze initiatieven kunnen ter inspiratie dienen voor de rest van Nederland.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: