Headlines | Prinses Maxima kinderoncologie: voorbode van nieuwe zorgstructuren

door: Anja van Balen

Foto: Shutterstock

Een jaar geleden opende het Prinses Máxima Centrum zijn deuren. Na jaren van moeizaam overleg besloten zeven ziekenhuizen verspreid over het hele land hun afdeling kinderoncologie op te geven en over te dragen aan het nieuwe centrum in Utrecht. ‘Een beleidsmatig huzarenstukje’, zo stelt Het Financieele Dagblad vast.

Insight:
Het centrum is opgezet vanuit de doel van de zorg: mensen beter te maken, of in ieder geval een betere kwaliteit van leven geven.  Dit vereiste heel wat aanpassingen in het systeem in Nederland. Veel belangen zijn geweken om deze concentratie van zorg mogelijk te maken. Omdat het een kleine doelgroep betreft (kinderen met kanker) was het mogelijk en nodig om dit gespecialiseerde ziekenhuis te starten. Kwaliteit van handelen is nu eenmaal gekoppeld aan hoe vaak je een handeling uitvoert, en of je kunt leren van de mensen om je heen.

Het gespecialiseerde centrum past in een trend die al langer in Nederland gaande is. Diverse kleinere ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren gefuseerd met grotere ziekenhuizen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dan ontstaan er geen hele gespecialiseerde ziekenhuizen, maar wordt er geschoven met superspecialistische aandoeningen tussen de ziekenhuizen. Concreet gezegd: elk ziekenhuis houdt een afdeling hartchirurgie, maar de specialismen binnen de hartchirurgie worden verdeeld.

De komende paar jaar zet deze trend zich verder door. Ziekenhuizen splitsen activiteiten over locaties: een locatie met planbare en relatief eenvoudige zorg, en een locatie met acute en complexe zorg. Daarnaast zullen een aantal heel specialistische handelingen, zoals bijvoorbeeld prostaatkankeroperaties, worden toegewezen aan een beperkt aantal ziekenhuizen. Nu zijn er voor prostaatkanker drie zogeheten ‘preferentieziekenhuizen’. Over enkele jaren zullen dit de enige ziekenhuizen zijn die prostaatkankerpatiënten opnemen.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: