Headlines | ov-taks schiet zijn doel voorbij

door: Madeline Buijs

Foto: Shutterstock

De rijksoverheid zint op een openbaarvervoer-taks (ov-taks) voor woningbezitters, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars die profiteren van uitbreidingen van het openbaar vervoer in grote steden. De overheid kan dit geld gebruiken om de uitbreiding van het ov te financieren. Het zou gaan om een toeslag van 5.000 euro voor een nieuwe woning en 75 euro per jaar voor een bestaande woning.

Insight:
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen ov-bereikbaarheid en de ontwikkeling van huizenprijzen. Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde onlangs een rapport over het effect van het uitbreiden van de stations Breda, Tilburg en Arnhem. De effecten daarvan op de huizenprijzen waren wisselend. In het gebied ten noorden van het station van Tilburg werd een prijsstijging gevonden, terwijl ten zuiden van het station van Arnhem de prijzen zowel stegen als daalden. Ook in Breda waren zowel negatieve als positieve effecten te zien. Vastgoedadviseur Savills kwam onlangs tot conclusie dat gebieden waar geïnvesteerd is in ov de vraag naar vastgoed groter is dan in gebieden waar dat niet is gedaan.

Uit internationaal onderzoek naar de uitbreiding van het ov in onder andere Vancouver, Ottawa en de Verenigde Staten blijkt dat de huizenprijzen stijgen door betere ov-verbindingen, maar dat dit geen wetmatigheid is. Hoeveel de huizenprijzen stijgen, is zeer wisselend. Ook is de afstand tot het ov belangrijk. Openbaar-vervoer-om-de-hoek kan zorgen voor meer geluidsoverlast en juist lagere huizenprijzen. Ook kunnen huizenprijzen door andere factoren dan alleen het ov stijgen. Verder is niet op voorhand duidelijk in welk gebied rondom het ov de huizenprijzen stijgen. Dit kan zeer lokaal zijn. Daarnaast is er variatie in het moment waarop de huizenprijzen stijgen als gevolg van een betere ov-verbinding. Soms gebeurt dit al in de planningsfase.

Het is daarom zeer ingewikkeld om te bepalen of een woning in waarde is gestegen als gevolg van een betere ov-verbinding en hoeveel deze stijging bedraagt. Een ov-taks is daarom in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. In het slechtste geval moet er betaald moeten worden voor een woning die in waarde is gedaald. In Nederland heft de lokale overheid al belasting over de woning op basis van de waarde ervan: de ozb-belasting. Over woningen die in waarde stijgen door een betere ov-verbinding moet dus al meer belasting worden betaald. Dit lijkt praktisch gezien de meeste haalbare ov-taks.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: