Visie op rente en euro – Gaat de ECB meer doen?

door: Nico Klene

Visie en ramingen ongewijzigd

  • Eerste renteverhoging ECB pas eind 2020
  • Driemaands Euribor nog lang rond huidig niveau
  • Lange rente binnenkort nog niet omhoog
  • Euro pas later dit jaar en in 2020 sterker
2019-05-visie.pdf (86 KB)
Download

ECB maakte pas op de plaats …

Met de laatste rentevergadering (10 april) heeft de ECB geen nieuwe stappen aangekondigd. Dat hadden we ook niet verwacht. Het was immers nog maar vijf weken geleden dat de Bank haar zogeheten forward guidance had aangepast. Die aanpassing hield in dat de ECB nu verwacht dat de beleids-rentes ten minste heel 2019 – in plaats van tot en met de zomer – op hun huidige niveau zullen blijven (en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een blijvende beweging van de inflatie naar bijna 2%).

ECB-president Mario Draghi wees er overigens op dat hij en zijn collega’s oog hebben voor de verzwakking van de eurozone-economie. Verder kregen we de indruk dat Draghi meer bezorgd was over de inflatie(verwachtingen) dan hij wilde toegeven. Hij benadrukte dat de ECB bereid is om in actie te komen en daarbij alle beschikbare middelen wil inzetten.

… maar is bereid en in staat om in actie te komen

Die laatste uitspraak wijst in de richting van ‘actie’. Ons lijkt het waarschijnlijk dat de ECB haar guidance inzake het ongewijzigd laten van de rente nog verder vooruit gaat schuiven. De bescheiden economische groei lijkt immers niet genoeg om de (onderliggende) inflatie voldoende omhoog te krijgen. Ondanks de verlaging in maart denken wij dat de ECB-ramingen voor groei en inflatie nog altijd te hoog zijn.

Wij gaan ervan uit dat de ECB de rente tot eind volgend jaar ongemoeid zal laten. En dat zij tot eind 2021 zal doorgaan met het herbeleggen van de aflossingen op de door haar aangekochte obligaties .

Stel dat …

Denkbaar is dat zelfs een verdere aanpassing van de guidance door de ECB plus soepeler voorwaarden voor de al aan-gekondigde nieuwe TLTRO de inflatie toch niet voldoende op zullen drijven. Als de ECB dan de rente niet wil verlagen, zou zij opnieuw tot kwantitatieve verruiming kunnen overgaan. Maar dit is niet ons hoofdscenario.

Lange rente voorlopig nog heel laag

De lange rente is in april al met al niet verder gedaald. De
macrocijfers lieten in de voorbije vier tot vijf weken een wat wisselend beeld zien, al bleef dat beeld per saldo negatief.

Voorlopig zal de lange rente waarschijnlijk laag blijven. Voor het tweede halfjaar voorzien we echter dat de economische groei iets aantrekt. Dan kan de lange rente omhoog kruipen. Deze beweging kan in 2020 aanhouden, onder meer omdat een eerste renteverhoging van de ECB dichterbij gaat komen.

Euro pas later dit jaar sterker

De euro stond vorige maand af en toe onder druk ten opzichte van de dollar, onder invloed van soms tegenvallende economische cijfers. Die druk kan zich in de nabije toekomst opnieuw voordoen, bijvoorbeeld door ‘soepele’ uitspraken van de zijde van de ECB. De euro kan dan richting USD 1,10 gaan.

Later dit jaar zien we de euro een beweging omhoog inzetten. We noemen daarvoor drie factoren. (i) We verwachten enig herstel van de eurozone-economie, terwijl de Amerikaanse economie juist gaat vertragen. (ii) Als het beleggers¬sentiment wat verbetert dankzij een mogelijke handels¬overeenkomst tussen de VS en China zal de dollar wat minder in trek zijn als ‘veilige haven’. Ten slotte (iii) denken wij dat – vooral volgend jaar – de renteverschillen tussen de VS en de eurozone gaan afnemen.