Lagere economische groei zorgt voor stijging faillissementen in alle sectoren

door: Loek Caris , Theo de Kort , Sonny Duijn , Nadia Menkveld , Madeline Buijs , Albert Jan Swart , Kasper Buiting

ABN AMRO verwacht dat het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen, inclusief éénmanszaken, in 2019 met circa 10 procent stijgt ten opzichte van 2018. De wereldwijde groeivertraging van de economie is inmiddels ook in ons land voelbaar in alle bedrijfssectoren. De dalende trend van het aantal faillissementen in Nederland liep in de zomer van 2018 daarom ten einde. Zo lijden consumentgedreven sectoren als de retail en leisure direct onder de afnemende groei van de particuliere consumptie en het dalende consumentenvertrouwen. Ook voor sectoren die afhankelijk zijn van de export, zoals de industrie, heeft de teruglopende groei van de wereldhandel negatieve gevolgen. Hierin speelt de toenemende onzekerheid, over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de brexit, een belangrijke rol.

Faillissementsupdate-Mei-2019-definitief-1.pdf (3 MB)
Download

Faillissementen in autoretail, horeca en bouw stijgen met meer dan 10 procent

Wel is sprake van grote verschillen tussen bedrijfssectoren. Vooral bij bedrijven (exclusief eenmanszaken) in de autoretail en horeca was de laatste twaalf maanden al sprake van een sterke stijging in het aantal faillissementen. ABN AMRO verwacht dat het aantal faillissementen in deze sectoren in 2019 blijft stijgen ten opzichte van het absolute bodemjaar 2018, met 10 procent of meer. In de bouw verwacht de bank een vergelijkbare stijging, met name door stijgende kosten en een lagere bouwproductie. Ook is het aantal eenmanszaken in de bouwsector de laatste jaren flink gestegen. Deze bedrijven zijn extra kwetsbaar, bijvoorbeeld als opdrachten worden uitgesteld.

“Voor dit jaar verwachten wij een afnemende economische groei van 1,4%. Bij een afkoelende economie waarbij het bruto binnenlands product rond dat niveau beweegt, zie je historisch vaak een toename van het aantal faillissementen”, zegt Loek Caris, Sector Econoom Thema’s van ABN AMRO.

Sterke stijging faillissementen, maar wel ruim zestig procent onder niveau 2013

De economische groeivertraging eist in alle economische sectoren haar tol. Caris: “De werkgelegenheid groeit minder snel en dit wordt niet gecompenseerd door een toename van de koopkracht. Het consumentenvertrouwen daalde het afgelopen half jaar flink, met als mogelijk gevolg dat consumenten behoudend worden in hun uitgaven. Dit heeft negatieve effecten op consumentgedreven sectoren. Ook in sectoren die afhankelijk zijn van de uitvoer gaat de groeivertraging nadelig uitpakken. Caris benadrukt wel dat  ondanks de sterke stijging het aantal faillissementen nog ver onder het niveau – ruim zestig procent – van het piekjaar 2013 ligt.