Headlines | Digitalisering dwingt tot meer sociale vaardigheden

door: Han Mesters

Foto: Shutterstock

 

Het thema digitalisering is bij uitstek relevant voor uitzend- en detacheringsbedrijven, stelt Jeroen Zwinkels, algemeen directeur van ManpowerGroup Nederland in een artikel van PWC. Door de digitalisering zijn er minder ‘basale’ contacten tussen de detacheerder en de kandidaat dan in het verleden. Dat betekent volgens Zwinkels dat de medewerkers meer aandacht moeten besteden aan ‘soft skills’; sociale en interpersoonlijke vaardigheden.

Insight:
Basale vaardigheden verworden door de voortschrijdende automatisering tot ‘commodities’. Emotionele intelligentie van medewerkers wordt daardoor het belangrijkste onderscheidende vermogen voor bedrijven, zowel extern in de interactie met klanten als intern in de interactie tussen werknemers onderling. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat het belang van de bedrijfscultuur sterk toeneemt. Emotionele intelligentie als onderscheidend vermogen kan immers alleen tot bloei komen in de juiste voedingsbodem.

Veel bedrijven maken de fout door die voedingsbodem te zoeken in relatief oppervlakkige zaken als het aanbieden van gratis snacks in hun cafetaria, het neerzetten van een tafelvoetbalspel of door de inrichting van het kantoor te veranderen. De juiste cultuur komt daarentegen vooral tot stand door met de medewerkers gesprekken te hebben over hun algemene drijfveren en zaken die ze belangrijk vinden in werk. Dat kan van persoon tot persoon sterk verschillen en daarom is het van belang dit van iedere medewerker te weten.

De aandacht voor cultuur heeft echter beperkingen die samenhangen met de omvang van een organisatie. Bij welke grootte van een bedrijf verliest een manager het vermogen de drijfveren en opvattingen over werk van iedere medewerker te kennen? Voor de beantwoording van deze vraag kunnen we gebruikmaken van het zogeheten ‘Dunbar’s number’. De antropoloog Robin Dunbar is na jarenlang onderzoek over de omvang van menselijke gemeenschappen tot de conclusie gekomen dat er een grens is bij het getal 140, het Dunbar’s number. Bij groepen van groter zijn dan 140, verliezen we het vermogen mensen echt te kennen. Bedrijven van de toekomst die emotionele intelligentie centraal stellen, moeten er daarom rekening mee houden dat ondanks de enorme vooruitgang in technologie ons brein gelimiteerd is tot het Dunbar’s number.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: