Headlines | Demografische trend sterker dan de cyclus

door: Han Mesters

Foto: Shutterstock

Het aantal flexbanen is voor het eerst in tien jaar geslonken, aldus het Financieele Dagblad op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Minder flexbanen en meer vaste dienstverbanden is een van de doelstellingen van de nog in te voeren arbeidsmarktwet van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Insight:
Dat er druk zou komen op het aantal flexibele banen, was al eerder duidelijk. We zagen namelijk op basis van cijfers van branchevereniging ABU al in november 2018 een daling in het aantal gewerkte uren van werknemers die via uitzendorganisaties actief zijn. Het CBS kijkt breder dan alleen de uitzendcijfers en neemt ook detachering mee, dat kennelijk nog even een groei doormaakte.

Dat het aantal flexbanen daalt en het aantal vaste banen groeit, is opmerkelijk. Traditioneel was het altijd zo dat werkgevers in tijden economische krimp en mager herstel de voorkeur hadden voor flex en vaste contracten liever vermeden. Dit vanwege de risico’s van het hebben van mensen in vaste dienst in economisch zwakke tijden. Pas bij meer vertrouwen in de bestendigheid van de economische groei, waren werkgevers bereid om meer mensen in vaste dienst nemen.

Dat was vroeger. De relatie tussen de economische cyclus en het aantal vaste banen lijkt doorbroken. We zien nu namelijk dat ondanks onze snel naar beneden bijgestelde ramingen van de economische groei voor dit jaar (van 2,5 procent naar 2 procent en vervolgens naar 1,4 procent in een periode van ongeveer zes maanden), werkgevers toch de voorkeur geven aan vaste contracten.

De reden hiervoor is demografisch van aard. De uitstroom van arbeidskrachten is groot door de vergrijzing en er zijn onvoldoende nieuwe werknemers om aan de vraag te voldoen. Ook niet in de nabije toekomst. Nu het er op lijkt dat de demografische trend belangrijker is dan de economische cyclus, wordt de doelstelling van de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van Koolmees al gerealiseerd voordat deze is bekrachtigd.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: