Headlines | Amsterdams verbod op benzineauto’s is zeker niet kansloos

door: Loek Caris , David Kemps

Foto: Shutterstock

 

Benzine- en dieselauto’s zijn vanaf 2030 niet meer welkom in Amsterdam. Het stadsbestuur wil met het ‘Actieplan Schone Lucht’ het verkeer emissievrij maken door milieuzones uit te breiden en uitstootvrije gebieden in te voeren. De gemeenteraad bespreekt het plan eind mei. Bewoners en bedrijven kunnen in juni en juli via een digitaal platform meepraten. Na een inspraakronde worden de plannen definitief.

Insight:
Er is veel kritiek op het plan van het stadsbestuur. Een veelgebruikt argument is dat er in 2030 onvoldoende elektrische auto’s op de markt zijn om alle inwoners van de hoofdstad van een elektrische auto te voorzien. De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto’s en autogebruik laten zien dat volledig elektrisch rijden in de stad zeer kansrijk is.

Eind 2018 reden er bijna 45.000 volledig elektrisch aangedreven geregistreerde personenauto’s op de Nederlandse wegen. Een klein aandeel op het nationale totaal van 8,7 miljoen. Maar wel een contingent dat in 2018 met 116 procent groeide. Als de markt dit groeitempo de komende jaren volhoudt, dan rijden in 2028 alle huidige Nederlandse automobilisten in een elektrische auto.

Belangrijk hierbij is dat het aanbod van elektrische auto’s stijgt en de prijzen dalen. Het aantal nieuwe typen elektrische auto’s stijgt van circa veertig (2018) naar circa zeventig (2021). Veertig van deze modellen zullen een prijs hebben beneden de 50.000 euro. De nieuwste volelektrische Volkswagen Golf bijvoorbeeld krijgt een basisprijs van 30.000 euro.

Verdere prijsdalingen liggen in het verschiet. Waar eind 2017 een kWh batterijcapaciteit nog 209 dollar kostte, verwacht marktleider Tesla dat de 100 dollar per kWh dit jaar al bereikt wordt. Autofabrikanten gebruiken de aanhoudende prijsdaling nu nog om de actieradius van hun modellen verder op te voeren – 500 kilometer theoretisch bereik is de nieuwe norm, maar het is onvermijdelijk dat dit prijsverval steeds vaker in een lagere aanschafprijs tot uiting komt.

En marktpartijen doen meer, bijvoorbeeld aan de automobilist voorrekenen dat de total cost of ownership van een elektrische auto aantrekkelijk is omdat de afwezigheid van talloze bewegende onderdelen de onderhoudskosten van een elektrische auto relatief laag houden. Daarnaast bieden private lease-programma’s voor elektrische occasions uitkomst. De consument koopt dan als privé-rijder een e-auto zonder accu; die lease je erbij. Een vast maandtarief en gegarandeerde accuvervanging bij actieradiusverlies kunnen weifelende occasion-rijders over de streep trekken. Renault biedt het aan, en bij Nissan wordt eraan gewerkt.

Een punt van zorg is wel wat de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s gaat doen. Nederlanders zijn tweedehandsrijders: tegenover elke nieuw gekochte personenauto staat de aankoop van twee occasions. Echter, veel eerste generatie e-auto’s (plug-inhybrides en volelektrisch) die momenteel uit de lease komen, verdwijnen naar het buitenland. Deze uitvoer smoort de opmars van de elektrische auto in Nederland. Als elektrisch autorijden de overheid ernst is, moeten op dit vlak aankoopstimuli of exportrestricties komen.

Terug naar Amsterdam. Als ergens in Nederland de omslag van fossiel naar elektrisch rijden gemaakt kan worden, dan is het in onze compacte en drukke hoofdstad. Amsterdammers rijden minder auto dan de gemiddelde Nederlander. Het percentage hoofdstadbewoners dat een auto bezit, daalt al jaren.

Vrijwel alle grote Europese automerken rollen momenteel autodeelplatformen uit. In Amsterdam wint autodelen snel aan populariteit: vorig jaar stonden er 7251 deelauto’s klaar; een toename van 32 procent jaar-op-jaar. Bijna een op de tien automobilisten maakt gebruik van deelauto’s. Amsterdam telt in 2030 naar verwachting 936.000 inwoners, die bij ongewijzigde voortzetting van de deelauto-opmars allemaal kunnen beschikken over een deelauto. Een elektrische, uiteraard.

Samenvattend: de plannen van het Amsterdamse stadsbestuur zijn zeer ambitieus, maar er is voldoende basis om ze niet meteen in de prullenbak te kieperen.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: