FX Weekly – Nervositeit neemt toe

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Risicoaversie steunt de Japanse yen. Centrale bank Nieuw-Zeeland verlaagt de rente. Centrale bank van Noorwegen signaleert een renteverhoging in juni. EUR/SEK door het hoogste punt.

190510-FX-Weekly.pdf (117 KB)
Download

Risicoaversie steunt de Japanse yen

In de afgelopen dagen is het beleggerssentiment op de financiële markten verslechterd. Hier zijn diverse oorzaken voor aan te voeren. Ten eerste zijn de handelsspanningen tussen de VS en China sinds de tweets van president Trump vorige week vrijdag toegenomen. Hij gaf aan dat vandaag de importheffingen over 200 miljard aan Chinese goederen verhoogd zouden worden van 10% naar 25% en dat is inmiddels ook gebeurd. Echter de onderhandelingen tussen de VS en China zijn nog in volle gang. In eerste instantie drukte de aankondiging de dollar maar toen later meer details naar buiten kwamen over de reden voor deze actie, nam de neerwaartse druk op de dollar af. Ten tweede hebben de zwakte op de aandelenmarkten (Chinese aandelen dalen al sinds 22 april), de toegenomen handelsspanningen en spanningen op het Koreaanse schiereiland ervoor gezorgd dat beleggers gevlucht zijn in safe-havenbeleggingen. De Japanse yen – mondiale safe-haven-valuta – is daardoor in waarde gestegen. Mocht de nervositeit op de financiële markten aanhouden of zelfs toenemen dan zal de Japanse yen populair blijven. We denken dat ook de dollar het goed zal doen. In deze situatie zal EUR/USD waarschijnlijk in de komende weken richting het niveau van 1,10 dalen. Tot nu toe zijn de bewegingen op de valutamarkten gering geweest. Maar bij grotere risico-aversie zullen de uitslagen veel groter worden.

Centrale bank Nieuw-Zeeland verlaagt de rente

De centrale bank van Nieuw-Zeeland verlaagde deze week de rente met 25 basispunten naar 1,5%. Ze verlaagde de rente om de werkgelegenheid te stimuleren. Verder zit de inflatie onder het middelpunt van de bandbreedte van de centrale bank. De renteverlaging was niet volledig ingeprijsd, dus daalde de Nieuw-Zeelandse dollar na de bekendmaking. Ondanks enig herstel van de munt, is de Nieuw-Zeelandse dollar de dagen erna onder druk blijven liggen. Dit komt voornamelijk doordat het beleggerssentiment is verslechterd. De Nieuw-Zeelandse dollar is een relatief minder liquide valuta en is naast de beleidsrente afhankelijk van de vooruitzichten voor de wereldeconomie, de wereldhandel en het algehele sentiment op de financiële markten. Deze zijn nu minder gunstig en daardoor is de Nieuw-Zeelandse dollar gedaald.

Centrale bank van Noorwegen signaleert een renteverhoging in juni

De Norges Bank liet gisteren de beleidsrente ongewijzigd op 1,0% zoals verwacht. Wel gaf ze aan door te zullen gaan met het verhogen van de beleidsrente in een gematigd tempo. De beleidsrente zal waarschijnlijk tijdens de volgende vergadering in juni worden verhoogd. Dit zou eerder zijn dan beleggers op de valutamarkten hadden verwacht. Als gevolg hiervan steeg de Noorse kroon. Dit was echter van korte duur. De richting van de kroon hangt af van de olieprijs en het algehele sentiment op de financiële markten. De olieprijs staat al een aantal weken onder druk en het beleggerssentiment is verslechterd. Als gevolg hiervan staat de kroon al weken onder druk.

EUR/SEK door het hoogste punt

EUR/SEK is gestegen boven de piek van 29 augustus 2018 (een dieptepunt van de kroon). Er zitten weinig weerstandsniveaus tussen die koers en de hoogste koers van EUR/SEK (diepste punt van de kroon) tijdens de mondiale financiële crisis. De verslechtering van het beleggerssentiment is een belangrijke oorzaak van de verdere verzwakking van de Zweedse kroon. De Zweedse kroon is een valuta met een relatief lage liquiditeit. Net als de Nieuw-Zeelandse dollar is de munt gevoelig voor de ontwikkeling van de mondiale groei, de wereldhandel, het beleggerssentiment, maar ook voor ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de Zweedse kroon al maanden onder druk staat.