Woningmarktmonitor – Meer tekenen van afkoeling

door: Philip Bokeloh

  • Het optimisme over de woningmarktvooruitzichten is geluwd
  • Het aanbod van zowel bestaande als nieuwbouwwoningen is beperkt
  • Beleidsmakers moeten nog wennen aan de grotere rol van beleggers
190410-Woningmarktmonitor-april.pdf (237 KB)
Download

Samenvatting: 

De signalen dat de woningmarkt afkoelt, worden sterker. Het optimisme over de vooruitzichten is geluwd, de huizenprijzen stijgen minder hard en de woningaankopen dalen al enige tijd. De afkoeling tekent zich af tegen de achtergrond van een minder gunstige economie. De bbp-groei zwakt af richting het structurele tempo van 1½%. Doordat er minder banen bij komen, kan de werkloosheid op termijn weer licht stijgen.

Wij houden vast aan onze prognose dat de woningaankopen in 2019 met 5% zullen dalen. De transacties staan onder druk doordat de aanhoudende prijsstijgingen de betaalbaarheid hebben aangetast. Verder staan er weinig woningen te koop. De inhaalvraag van woningzoekenden die tijdens de crisis aanschaf vooruitschoven, is grotendeels ingelost. Ook de matiging van de prijsstijging naar 6%, een procentpunt boven het historisch gemiddelde, laten wij staan. De prijzen krijgen nog steeds ondersteuning van de lage rente en de achterblijvende bouw. Het aantal opgeleverde nieuwe woningen schiet tekort door gebrek aan bouwlocaties en hoge bouwkosten.

De overheid worstelt nog met de rol van beleggers. Uit vrees voor verdringing van koopstarters en excessieve huurstijgingen schermen zij met maatregelen waar beleggers van gruwen. Na de jaren vijftig is het aanbod vrijesectorhuurwoningen sterk teruggevallen vanwege gunstige voorwaarden voor het sociale huursegment en het koopsegment. De laatste jaren is er echter een kentering gaande. Beleidsmakers zijn niet gerust op de hernieuwde interesse van beleggers. Beleidsmakers en beleggers moeten elkaar leren verstaan om vruchtbaar samen te werken.