Wederopstanding van grondstofprijzen?

door: Casper Burgering , Hans van Cleef , Georgette Boele

Dit jaar is de prijsindex voor grondstoffen (ook wel de CRB-index) met 10% gestegen. Maar in de afgelopen maand verslechterde het groeitempo. Sinds half maart tot en met nu is de CRB-index met slechts 1,4% toegenomen. Zoals we in onze vorige ‘Monthly Commodity Insights’ (maart 2019) schreven, hebben de handelsbesprekingen nog steeds een positief effect op de meeste grondstoffenprijzen. De toenames in de grondstofprijzen worden echter kleiner.

Het prijsverloop van de verschillende grondstoffen week de afgelopen maand sterk van elkaar af. De WTI-olieprijs steeg met 9%, terwijl de aardgasprijs daalde met 8% in dezelfde periode. Metalenprijzen zoals goud en aluminium daalden met 2%. De koperprijs bleef stabiel afgelopen maand. De prijzen op graanmarkten – zoals tarwe, maïs en sojabonen – daalden door voldoende beschikbaarheid.

Recente positieve Chinese macrocijfers zorgden voor een opleving van het sentiment in veel grondstofmarkten en grondstofprijzen. Vooral de prijzen in de industriële grondstofmarkten namen sterker toe.

Voor de langere termijn voorzien wij stijgende prijzen in de meeste grondstofmarkten, met name gedreven door de goede fundamentele basis. Maar gezien de hoge mate van (economische) onzekerheid zullen de toenames in grondstofprijzen beperkt blijven.

Monthly-Commodity-Insights-04-2019.pdf (1 MB)
Download

Energie: Prijsstijgingen in olie zetten door – de focus richt zich op Iraanse sancties en op de reactie van de OPEC

We verwachten een gemiddelde Brent-olieprijs van USD 70 per vat in 2019. Bij de huidige niveaus doemen zowel opwaartse als neerwaartse risico’s op. De neerwaartse risico’s gaan vooral over de opmerkingen van Trump tegenover de OPEC om de productie te verhogen en de olieprijs te verlagen. De opwaartse risico’s zijn toe te schrijven aan een mogelijke handelsovereenkomst tussen de VS en China en onvoldoende investeringen in toekomstige exploratie van – voornamelijk – zware olie.

Edelmetalen: Hogere prijzen voor goud, zilver en platina

We blijven positief over goudprijzen. Wij gaan namelijk uit van een zwakkere Amerikaanse dollar, minder agressieve centrale banken en een meer constructieve kijk op de Chinese yuan. Ook het technisch beeld is positief. Deze ontwikkelingen werken ook grotendeels positief door op de zilverprijs. Door een minder gunstig economisch vooruitzicht is het opwaarts potentieel in grondstofprijzen hier echter lager. Wij denken dat platina nog steeds het goedkope en het meest aantrekkelijke edelmetaal is.

Basismetalen: Het optimisme rondom de handelsbesprekingen tussen de VS en China blijven positief voor basismetaalprijzen

Beleggers wachten nog steeds op de handelsresolutie van de VS en China. Zodra de gesprekken resulteren in een deal, zullen de prijzen verder stijgen. Een positief resultaat is echter al grotendeels ingeprijsd in de grondstofprijzen. We denken dat de prijzen van basismetalen in 2019 verder zullen stijgen. De fundamentele basis in de meeste basismetaalmarkten is nog steeds goed. Daarnaast geeft onze verwachte verzwakking van de Amerikaanse dollar (EUR/USD 1,16 eindejaars 2019) ook steun aan basismetaalprijzen.

Ferrometalen: Markten blijven geplaagd door overcapaciteit

Beschikbaarheid van staal, ijzererts en cokeskolen blijft voorlopig goed. Dit heeft een neerwaarts effect op deze grondstofprijzen. De vraag naar staal groeit nog steeds wereldwijd. Het groeitempo vertraagt echter door een verdere afkoeling van de Chinese economie en de onzekerheden in de wereldhandel. Overcapaciteit blijft nog steeds een probleem. Zowel China als Europa produceren op jaarbasis te veel staal. China heeft ambitieuze plannen om de staalcapaciteit tegen het einde van 2020 met 150 miljoen ton te verminderen. Dit helpt om de wereldwijde staalmarkt opnieuw in balans te brengen. Dit zal uiteindelijk de prijzen weer opdrijven.

Agrarische grondstoffen: Voldoende beschikbaarheid in veel markten voor landbouwgrondstoffen

De druk op grondstofprijzen in een aantal agrarische markten valt vooral te verklaren door de hoge beschikbaarheid. Zo is het aanbod in de tarwe-, mais- en sojabonenmarkt momenteel goed. Dit heeft voor prijsdruk gezorgd. Ook in de suiker-, cacao- en koffiemarkt is momenteel voldoende aanbod. De vooruitzichten voor de vraag naar granen blijft echter goed. Dat komt deels ook door de hogere productie van ethanol. De vraag naar suiker staat in Westerse economieën onder druk, maar heeft meer groeipotentie in Azië. Ook de vraag naar cacao en koffie blijft robuust, mede dankzij de huidige relatief lage prijzen.