Waarom we professionele woningbeleggers nodig hebben

door: Madeline Buijs

Ik wil een lans breken voor de professionele belegger op de woningmarkt. De media staan de afgelopen tijd bol van de maatregelen van politici om de woningmarkt en de woningbouw vlot te trekken. Beleggers zijn in de ogen van veel politici de oorzaak van de sterk stijgende huurprijzen op de woningmarkt en moeten daarom beteugeld worden. Zo wil minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een noodknop middenhuur instellen waarmee aanvangshuren van huurwoningen in de vrije sector worden gemaximeerd op zo’n 1000 euro. De huur moet worden gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde.

Maar we hebben de professionele beleggers op dit moment juist nodig om de woningbouw aan te jagen. Ik denk namelijk dat de hoge huurprijzen door een simpel vraag-aanbodprobleem ontstaan. Er is te weinig aanbod van huurwoningen in het middensegment, terwijl de vraag groot is. Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maken dit duidelijk. Het CBS heeft uitgezocht welk percentage woningen wordt verhuurd en wie de eigenaar van deze woningen is. In 2018 was 13 procent van de totale woningvoorraad een vrijesectorhuurwoning. Het overige deel betreft sociale huurwoningen in eigendom van woningcorporaties of koopwoningen. Van de 13 procent vrijesectorhuurwoningen is iets minder dan de helft eigendom van particulieren. Iets meer dan de helft is in handen van professionele beleggers. Het punt is dat een steeds grotere groep Nederlanders afhankelijk is van deze 13 procent van de woningvoorraad. Het is dus niet zo gek dat de huren snel stijgen.

Daarom zijn partijen nodig die de financiële slagkracht hebben om de voorraad huurwoningen flink te vergroten. En dat zijn nu juist professionele beleggers, die anders dan de meeste particuliere verhuurders grote aantallen woningen bezitten en verhuren. Wanneer deze beleggers meer ruimte wordt gegeven om te investeren nieuw te bouwen woningen in het middensegment neemt het aanbod van betaalbare huurwoningen in de vrije sector toe en wordt voorkomen dat de huren in het huidige tempo blijven stijgen. Al die politieke maatregelen zijn dan helemaal niet nodig.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 8 april 2019