Visie op rente en euro – De ECB beweegt

door: Nico Klene

Visie en ramingen ongewijzigd

  • Eerste renteverhoging ECB pas eind 2020
  • Driemaands Euribor nog lang rond huidig niveau
  • Lange rente in 2019 per saldo niet omhoog
  • Euro pas in 2020 echt sterker
2019-04-visie.pdf (85 KB)
Download

ECB verwacht dat rente langer ongewijzigd blijft …

In februari hebben we onze visie op de rente en de euro-dollarkoers herzien (zie voor een toelichting de Visie van begin maart). Inmiddels is ook de ECB in beweging gekomen.

Met de laatste rentevergadering heeft de ECB haar zogeheten forward guidance aangepast. Met forward guidance worden de aanwijzingen bedoeld die een centrale bank geeft omtrent haar toekomstige rentebeleid en de voorwaarden die daarbij gelden. Het betreft dus een aanwijzing, geen toezegging.

De ECB verwacht nu dat de beleidsrentes ten minste heel 2019 op hun huidige niveau zullen blijven (en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een blijvende beweging van de inflatie naar bijna 2%). Eerder sprak de ECB over “ten minste de hele zomer van 2019”. De ECB verwacht dus dat de beleidsrentes nóg langer ongewijzigd blijven.

… en gaat daarom ook langer door met herbeleggingen

Deze aanpassing betekent tevens dat de ECB langer doorgaat met het herbeleggen van de aflossingen op de door haar aangekochte obligaties[1]. Eerder had ECB-president Draghi  namelijk al laten weten dat de herbeleggingen doorgaan tot ruim voorbij het moment dat zij de rente begint te verhogen.

Bovendien nieuwe TLTRO’s

Ook heeft de ECB nieuwe TLTRO’s aangekondigd. Dit zijn langerlopende herfinancieringstransacties – deze keer met een looptijd van slechts twee jaar (in plaats van vier jaar). Vanaf september 2019 tot maart 2021 kunnen banken daar elke drie maanden op inschrijven. Deze nieuwe transacties zijn bedoeld om gunstige bancaire leenvoorwaarden in stand te houden. De details van TLTRO-III zijn nog niet bekend.

Wij denken dat de ECB verder gaat bewegen

Dat de ECB haar forward guidance heeft aangepast, heeft te maken met de recente verlaging van haar ramingen voor de groei en de inflatie – vooral de ramingen voor 2019. Ondanks deze verlagingen denkt Mario Draghi dat de cijfers eerder nog lager zullen uitvallen dan hoger. De nieuwe groei- en inflatie­ramingen van de ECB zijn nog altijd hoger dan onze ramingen.

We wijzen erop dat de inflatieprojectie van de ECB zelfs voor 2021 – met 1,6% – nog ruim beneden 2% blijft. Mede daarom denken wij dat de ECB haar guidance opnieuw gaat aanpassen. Wij gaan ervan uit dat de Bank haar rentes tot december 2020 ongewijzigd zal laten.

Lange rente – zoals verwacht – gedaald

De aanpassing door de ECB heeft – zoals verwacht –  geleid tot lagere lange rentes. Magere macrocijfers zorgden vervolgens voor een verdere rentedaling. De Duitse tienjaarsrente is zelfs licht negatief geworden; de Nederlandse rente ligt nog boven nul. Voorlopig zien we hier weinig verandering in komen.

Pas als in de tweede helft van dit jaar de economische groei wat aantrekt, kan de lange rente weer omhoog kruipen. In 2020 kan die beweging aanhouden, mede omdat de eerste renteverhoging van de ECB dichterbij gaat komen.

Euro voorlopig niet echt sterker

De euro is in maart licht verzwakt ten opzichte van de dollar. We zien de euro binnenkort nog niet echt omhoog gaan. Even­tuele geruchten dat de ECB de eerste rentestap nóg verder zou uitstellen, kan de euro zelfs opnieuw onder druk zetten.

Maar wanneer de renteverschillen tussen de VS en de eurozone uiteindelijk gaan afnemen, zal de euro sterker worden. Onze prognose voor eind 2020 is USD 1,25.

[1] Eind 2018 is de ECB gestopt met haar opkoopprogramma van obligaties. Maar dat betekent niet dat zij geen papier meer koopt. De afgeloste hoofdsommen van de opgekochte obligaties worden namelijk herbelegd. Deze aflossingen zal de ECB nog geruime tijd inzetten om opnieuw obligaties te kopen. Het uitstaande bedrag van aangekocht papier gaat dus voorlopig nog niet omlaag.