Short Insight – China: PMIs geven positief signaal

door: Arjen van Dijkhuizen

  • De officiële inkoopmanagersindices (PMI’s) laten een duidelijke verbetering zien,
  • … evenals Caixin’s PMI voor de verwerkende industrie
  • Export- en importcomponenten wijzen op stabilisatie van Chinese handelscijfers
  • Overeenkomst met VS in zicht, maar concurrentie op ‘tech’-vlak zal voortduren
190402-Short-Insight-China-NL.pdf (419 KB)
Download

1. Officiële PMI’s voor maart laten duidelijke verbetering zien, …

In de afgelopen maanden hebben we regelmatig gewezen op voorzichtige tekenen van herstel van de Chinese economie. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van de publieke investeringen en de kredietgroei, in reactie op de omslag in het macro-economisch beleid. Beijing is immers overstag gegaan. Het beleid van gerichte verkrapping (financial deleveraging) heeft al sinds medio 2018 plaats gemaakt voor een stapsgewijze versoepeling van het monetair en budgettair beleid. Ook de inkoopmanagersindices (PMI’s) voor maart die in de afgelopen dagen verschenen wijzen op stabilisatie. De ‘officiële’ PMIs voor de verwerkende industrie en de dienstensector, alsmede de samengestelde PMI – die zondag uitkwamen – stegen alle naar het hoogste niveau sinds september 2018. De PMI voor de verwerkende industrie steeg met 1,3 punt naar 50,5 en kwam daarmee voor het eerst sinds oktober 2018 weer boven het neutrale niveau van 50 uit. De PMI voor de dienstensector steeg naar 54,8 (februari: 54,3, consensus: 54.4). De samengestelde index verbeterde met 1,6 punt naar 54,0. Overigens houdt de sterke verbetering in maart mogelijk deels verband met het weer opstarten van economische activiteiten na de lange vakantieperiode in verband met het Chinese nieuwjaar van begin februari.

2. … evenals de PMI voor de verwerkende industrie van Caixin

Maandag kwam Caixin’s PMI voor de verwerkende industrie uit (de index voor diensten en de samengestelde index staan woensdag op de rol). De enquête van Caixin richt zich wat meer op de kleinere, export-gerichte bedrijven. De PMI voor de verwerkende industrie nam ten opzichte van februari met bijna een vol punt toe, tot 50,8 (consensus: 50,0). Dat volgde op een al sterke stijging van 1,6 punt in februari (tot 49,9), na het bereiken van een driejaars dieptepunt in januari. De verbetering van deze index was breedgedragen. De sub-index voor nieuwe orders steeg naar een viermaands hoogtepunt, terwijl de uitvoer-index weer boven het neutrale niveau van 50 uitkwam. Opvallend was ook de sterke toename van de werkgelegenheidscomponent, tot het hoogste punt in zes jaar. Dat nam een deel van de zorgen over de Chinese arbeidsmarkt weg, die recentelijk waren toegenomen omdat de werkloosheidsgraad in de stedelijke gebieden in februari was toegenomen tot het hoogste niveau in het afgelopen jaar.

3. Uitvoer- en invoercomponenten wijzen op stabilisatie handelscijfers

De groei van de Chinese uitvoer en invoer bleef in de eerste tien maanden van 2018 krachtig ondanks het handelsconflict met de VS, maar is in de laatste maanden aanzienlijk verzwakt (gedreven door de uitvoer). Hier speelt onder andere een correctie op eerdere frontloading vanwege het handelsconflict een rol, alsmede een daling van grondstoffenprijzen. Inmiddels zien we tekenen van stabilisatie, hoewel we verwachten dat de groei van de uitvoer en invoer op jaarbasis dit jaar duidelijk lager blijft dan het forse tempo van 2017 en 2018. De uitvoer- en invoercomponenten van de PMI’s vormen een indicatie dat het ergste achter de rug is. Hoewel deze sub-indices van de officiële PMI voor de verwerkende industrie nog altijd beneden het neutrale niveau van 50 liggen, zagen we wel een duidelijke verbetering in maart. De uitvoerindex steeg met bijna twee punten naar 47,1, terwijl de invoerindex met bijna vier punten toenam, tot 48,7. De uitvoerindex van Caixin’s PMI voor de verwerkende industrie is in de afgelopen maanden ook verbeterd en kwam in maart weer boven het niveau van 50 uit (50,2). We denken dat de verbetering van de invoer- en uitvoer-indices deels ook een reflectie is van verbeterde percepties over de mogelijke uitkomsten van de lopende onderhandelingen tussen de VS en China (zie hierna).

4. Overeenkomst met VS in zicht, al zal ‘tech’-concurrentie voortduren

We zijn iets optimistischer geworden over de vooruitzichten van een handelsovereenkomst tussen de VS en China, nadat de presidenten Trump en Xi in december een wapenstilstand overeenkwamen van drie maanden. Topoverleg tussen de beide landen is vorige week hervat, hoewel een vervolgafspraak tussen de beide presidenten nog op zich laat wachten. Wat volgens ons cruciaal is bij een dergelijke overeenkomst, is dat deze een verdere verhoging van bilaterale invoertarieven (nagenoeg) uitsluit. Dat zou een forse tegenwind voor de Chinese en de wereldeconomie wegnemen en ook gunstig kunnen zijn voor de financiële markten. Nadat vorig jaar veel terrein werd verloren, hebben de Chinese aandelenmarkten zich na de overeenkomst tussen Trump en Xi sterk herpakt. Ook de Chinese yuan is sinds eind 2018 geapprecieerd ten opzichte van de dollar. Toch zal strategische concurrentie tussen de beide grootmachten waarschijnlijk nog jaren voortduren. De perikelen rondom Huawei tonen aan dat het handelsconflict is veranderd in een technologieconflict. De haviken aan Amerikaanse zijde zullen waarschijnlijk blijven pleiten voor een aanscherping van beperkingen op strategische uitvoer naar China en op investeringen vanuit China. Ook de EU heeft haar houding richting China recentelijk aangescherpt (zie ook het commentaar van mijn collega Sandra Phlippen in een recente Macro Weekly).