Duitse elektriciteitsprijzen negatief

door: Farah Abi Morshed

  • Duitse elektriciteitsprijs: hoge volatiliteit en negatieve prijzen tijdens Pasen
  • Veel aanbod duurzame energie is meestal de oorzaak voor negatieve prijzen…
  • …maar de inflexibiliteit van traditionele elektriciteitsproductie is net zo schuldig
  • Deze prijsvolatiliteit suggereert een tekort aan flexibele bronnen
short-Insight-Duitse-elektriciteitsprijzen-negatief.pdf (57 KB)
Download

Negatieve prijzen komen niet alleen door hoger aanbod van duurzame energie

Duitse elektriciteitsprijzen handelden tegen negatieve prijzen (- €80/MWh) tijdens het afgelopen Paasweekend. Dit kwam door de hoge productie van duurzame energie (wind en zon) en een relatief lage vraag naar elektriciteit tijdens de feestdagen (zie figuur 1). Normaal gesproken krijgt de bron met de laagste prijs voorrang in de elektriciteitsmix. Door de lage prijs wordt het aanbod duurzame energie als eerste benut, maar krijgt het ook de schuld  bij negatieve prijzen. Het inflexibele karakter van de traditionele basislastproductie (zoals kernenergie en kolencentrales) is een andere reden voor de negatieve prijzen. De inflexibiliteit en het feit dat het kostbaar is om de basislast van elektriciteitscentrales op- of af te schakelen ten tijde van veranderingen in het aanbod van duurzame energie, verergert het onbalans tussen vraag en aanbod. Soms kan het simpelweg goedkoper zijn om de afnemer van (duurzame) decentrale elektriciteit te betalen dan om traditionele centrale elektriciteitscentrales uit te zetten.

De stijgende noodzaak van flexibele energiebronnen

Flexibele energiebronnen maken het mogelijk om de belasting van het elektriciteitsnet te verdelen over de dag. Dit in plaats van het direct voeden aan het net. Vanuit de vraagkant kan een onbalans worden voorkomen door machines en industriële processen te sturen. In figuur 2 zien we dat flexibele processen een overaanbod kunnen voorkomen, waardoor het elektriciteitsnet niet overbelast raakt. Het MKB en grotere industriële bedrijven in diverse sectoren moeten wel gestimuleerd worden  om dit soort flexibiliteit aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van productieprocessen, andere koeling-/verwarming processen, et cetera. Verder moet decentrale opwekking van elektriciteit hand in hand gaan met de vraag. Het flexibel laden van elektrische auto’s is bijvoorbeeld een methode om onbalans tussen vraag en aanbod te voorkomen. Het hebben van voldoende opslagcapaciteit kan ook helpen. Met andere woorden, zowel vraag-gestuurde flexibiliteit en aanbod-gestuurde flexibiliteit, samen met opslagtechnologieën zijn steeds meer nodig om negatieve prijzen in de toekomst te voorkomen.