Prijsstijgingen in grondstofmarkten verliezen aan kracht

door: Casper Burgering , Georgette Boele , Hans van Cleef

  • Optimisme over een mogelijke handelsovereenkomst tussen de VS en China bleef de prijzen in veel grondstofmarkten ondersteunen (met name de olie- en basismetaalprijzen).
  • In de afgelopen drie maanden zaten de prijzen in een aantal grondstofmarkten in een neerwaartse prijstrend. De meeste landbouwproducten, maar ook de cokeskolen-, aluminium- en gasprijzen verloren terrein. De gemene deler voor de prijsdruk in de meeste van deze markten was overvloedig aanbod.
  • We denken dat de prijzen in grondstofmarkten de komende maanden sterk beïnvloed blijven door de ontwikkelingen rondom de onderhandelingen tussen de VS en China. Positief nieuws uit de gesprekken zal de grondstoffenprijzen verder opdrijven (zoals industriële metalen, olie en granen). Tot het moment dat een overeenstemming is bereikt, gaan wij ervan uit dat het groeitempo van de prijsstijgingen in grondstofmarkten beperkt blijft. Dit komt omdat al een aanzienlijk deel van een mogelijk positief resultaat is ingeprijsd.
  • Voor de langere termijn gaan wij uit van een verder opwaarts potentieel voor prijzen in grondstofmarkten, met name gebaseerd op solide fundamentele factoren. Maar omdat ABN AMRO onlangs de verwachtingen voor de mondiale economische groei heeft verlaagd, zal het opwaartse potentieel echter lager zijn.
Monthly-Commo-Insights-Mar-2019.pdf (1 MB)
Download

ENERGIE: TTF gasprijs herzien – neerwaartse risico’s voor olieprijzen zijn toegenomen

Door een toename van de LNG-instroom in Europa, met name in Nederland, en door een lagere vraag door milde winterweer lijken de gasvoorraden hoger te blijven dan normaal. Dit blijft druk uitoefenen op TTF-gasprijzen.
We hebben onze TTF-gasprijsprognose verlaagd. Toch zien we nog een opwaarts potentieel – maar niet zoveel als voorheen – op basis van de hogere gasvraag als gevolg van de uitfasering van kolen en nucleair, hogere olieprijzen, lagere Groningse gasproductie en een hogere ETS-prijs.

De neerwaartse risico’s in de olieprijs zijn echter toegenomen. Het optimisme van een positieve uitkomst van de handelsovereenkomst tussen de VS en China is grotendeels ingeprijsd en daarom is teleurstelling mogelijk.

EDELMETALEN: Hogere goud-, zilver- en platinaprijzen

We blijven positief wat betreft de goudprijs. Dat komt mede door onze verwachtingen van een zwakkere Amerikaanse dollar richting eind 2019, minder agressieve centrale banken en een meer constructieve kijk op de Chinese yuan.

De vooruitzichten voor de zilverprijs lijken veel op die van goudprijs. Dat komt doordat beide edelmetalen de neiging hebben om parallel aan elkaar te lopen. We denken dat er op de korte termijn minder opwaarts potentieel is in de zilverprijs vanwege de minder gunstige conjuncturele vooruitzichten. We verwachten later in het jaar echter een hogere zilverprijs.

Wij denken dat platina nog steeds het meest goedkope en aantrekkelijke edelmetaal is, terwijl de palladiumprijs relatief hoog staat en dat brengt neerwaartse risico’s met zich mee.

BASISMETAAL: Prijsondersteuning van handelsgesprekken, maar het groeitempo neemt af

Zolang de handelsbesprekingen voortduren, blijven de prijzen van basismetalen volatiel. Ons basisscenario is dat de handelsbesprekingen tussen de VS en China zullen resulteren in een deal. Maar het risico bestaat nog steeds dat de handelsbesprekingen mislukken. In een dergelijk scenario zullen de prijzen van basismetalen flink dalen.

Vanaf het moment dat overeenstemming wordt bereikt, zullen fundamentele trends belangrijker worden voor de richting van basismetalen. We denken dat de tekorten in alle basismetaalmarkten de basismetaalprijzen verder zullen opdrijven. Maar als gevolg van de toegenomen onzekerheid over de wereldwijde economische activiteit, blijft het tempo laag. De Chinese economie koelt af, wat gepaard gaat met een lager groeitempo van de vraag naar metalen. De verwachte zwakkere Amerikaanse dollar (EUR/USD 1,16 eindejaars 2019) biedt ondersteuning bieden in de opwaartse prijstrend.

FERROMETALEN: Hoge staalprijzen als gevolg van hoge prijzen van ijzererts en cokeskolen

De prijzen van ijzererts bleven de afgelopen weken op een hoog niveau, voornamelijk als gevolg van aanbodverstoringen in Brazilië en Australië. We denken dat de prijs van ijzererts de komende weken zal dalen. De verschepingen van ijzererts zijn wereldwijd weer toegenomen en staalfabrieken staan bovendien niet te trappelen om al teveel hoge volumes te kopen bij het huidige prijsniveau. De beschikbaarheid van ijzererts blijft voldoende in 2019 en dit zal de prijzen onder druk zetten.

De prijzen van cokeskolen bleven de voorbije weken hoog door aanbodverstoringen en logistieke problemen. Wij verwachten dat de vraag naar cokeskolen robuust zal blijven. De prijzen van cokeskolen blijven hoog als gevolg van herbevoorrading door staalfabrieken, verstoringen in het aanbod en de verdere afname van de capaciteit van de kolenmijnen in China.

AGRARISCH: Het ruime aanbod houdt de prijzen gedempt

De prijs van tarwe daalde in februari-maart met bijna 20% vanwege ruim aanbod. Per saldo voorzien we dit seizoen wereldwijde tekorten. De prijs zal herstellen, maar in een laag tempo.

Een hogere ethanolvraag zal de vraag naar maïs ondersteunen. De groei van de vraag naar maïs zal het aanbod overtreffen dit seizoen en dat leidt tot een tekort. Al met al voorzien we hogere prijzen.

Wij denken dat de prijs voor sojabonen stijgt zodra een handelsovereenkomst tussen de VS en China wordt bereikt. Maar per saldo blijft de beschikbaarheid dit seizoen hoog en zet weer druk op de prijs.

De output van suiker zal wereldwijd voldoende blijven, terwijl de groei van de vraag relatief laag blijft. De prijs van de suiker zal naar verwachting in 2019 zwak blijven.

In het geval van een Brexit zonder deal zijn er neerwaartse prijsrisico’s voor cacao door wisselkoerseffecten. De vraag naar cacao blijft echter goed, gegeven de groei in de vermalingen wereldwijd. Het tempo van de prijsstijging blijft laag zijn vanwege voldoende voorraden.

Het groeipotentieel van de vraag naar koffie blijft hoog bij de huidige relatief lage prijzen. Een sterkere Braziliaanse real zal de prijzen ondersteunen. Maar door het huidige overaanbod blijft de opwaartse prijstrend gedempt.