Nederlanders worstelen met hun bijdrage aan een beter klimaat

door: Franka Rolvink Couzy

Twee op de drie Nederlanders maken zich grote zorgen over klimaatverandering. Een meerderheid van 80 procent meent dat we duurzamer moeten leven om de planeet voor volgende generaties goed achter te laten. Ondanks dit bewustzijn, is de Nederlandse burger terughoudend met duurzame alternatieven wanneer het gebruik daarvan geld kost. Daarom worden er relatief kleine stappen gezet om duurzaamheid in het dagelijks leven op te nemen.

Dit blijkt uit de eerste Monitor Duurzaamheid van ABN AMRO (zie bijlage), een elk kwartaal terugkerend onderzoek dat de bank met onderzoeksbureau PanelWizard uitvoert. Deze Monitor meet de mate waarin de burger duurzaamheid in zijn leven opneemt en heeft als doel om vast te stellen wat nodig is om bij de Nederlandse consument verandering teweeg te kunnen brengen.

Nederlanders doen al relatief veel aan duurzaamheid. Zo gaat de verwarming al in veel huizen standaard een graadje lager en veel mensen scheiden afval. Het valt op dat maatregelen die de grootste impact hebben nog nauwelijks worden omarmd. Zo liggen zonnepanelen bij slechts een klein deel op het dak, is er nog weinig animo voor het huren en delen van apparaten in plaats van deze te kopen en wordt relatief weinig gebruikgemaakt van het openbaar vervoer, carpoolen of autodelen.

Terwijl de gevolgen van dergelijke maatregelen groot kunnen zijn. Iemand die vijf dagen per week de autorit van bijvoorbeeld Utrecht naar Amsterdam inruilt voor de trein, bespaart 5000 kilo CO2 per jaar, zo heeft de Stichting Milieu Neutraal berekend. Zouden we maximaal vijf minuten douchen in plaats van het gemiddelde van negen minuten, dan levert dat een besparing van 110 kilo CO2 op.

Naar aanleiding van deze inzichten doet ABN AMRO zes aanbevelingen voor het bedrijfsleven om de perceptie van duurzaamheid bij consumenten positief te kunnen veranderen. Deze zijn terug te vinden in bijgevoegd rapport.

Duurzaamheidsmonitor.pdf (1 MB)
Download