Herstel staalprijs niet in beton gegoten

door: Casper Burgering

Staal werd vorig jaar een stuk goedkoper. Door de aanhoudende overproductie, zwakke vraag en het economische beleid in de VS verloor de mondiale staalprijs 9% van zijn waarde in 2018. Begin dit jaar lijkt het herstel te zijn ingezet. Sinds 1 januari is de mondiale staalprijs met 4% gestegen. Maar aan de houdbaarheid van dit herstel kleeft veel onzekerheid. Wij zien in ieder geval een paar hardnekkige roestplekken. Daarvan is overcapaciteit het grootste probleem. Dat gaat de sector de meeste tegenwind bezorgen op de weg naar marktbalans.

  • Staal: De mondiale staalsector zucht onder overcapaciteit
  • IJzererts: Vraag naar ijzererts van lage kwaliteit neemt sterker toe
  • Cokeskolen: Huidige krappe markt heeft hogere cokeskolenprijs tot gevolg
  • Schroot: Balans in staalschroot gaat voor stabiele prijzen zorgen
Short-Insight-Metalen-mrt-2019.pdf (133 KB)
Download

De mondiale staalsector zucht onder overcapaciteit

De mondiale staalprijs is dit jaar met zo’n 4% gestegen. Het herstel van de prijs is met name ingegeven door de hogere inputkosten voor ijzererts, cokeskolen en schroot. Vanuit fundamenteel oogpunt is er echter geen reden voor hogere prijzen. Het OECD Staal Comité concludeerde eind vorig jaar al dat er mondiaal 540 miljoen ton overcapaciteit is. Dat is 24% van de totale capaciteit. De capaciteit neemt echter in China en Europa sinds 2016 af. Dat is positief, maar nog steeds blijft overcapaciteit als een molensteen rond de hals van de sector hangen. Bij tegenvallende vraag naar staal, stappelen de problemen zich verder op. En die vraag is momenteel zwak. De activiteit in de bouwsector groeit nog wel, maar het groeitempo ligt lager. De verkopen van auto’s in de VS, China en Europa vallen sterk tegen. Kortom, druk op de sector houdt voorlopig aan.

Vraag naar ijzererts van lage kwaliteit neemt sterker toe

Door mijnverstoringen in Australië en Brazilië is onzekerheid over het aanbod van ijzererts opgelopen. Beide landen kregen te maken met extreme weersomstandigheden, waardoor het mijnen van de ertsen vrijwel onmogelijk werd. En dat terwijl de staalfabrieken in China hun voorraden weer beginnen aan te vullen. Dit houdt de prijzen voorlopig hoog. Maar zodra de markt verlost is van de aanbodproblemen, daalt de prijs weer. De prijs van hoog kwaliteit ijzererts (met 65% ijzercontent) is sinds 1 januari met 10% gestegen. Dit staat in schril contrast met de prijstrend van het ijzererts van lagere kwaliteit. Zo zijn de prijzen van ijzererts met 58% en 52% ijzercontent dit jaar al met gemiddeld 40% toegenomen, omdat de vraag naar deze types sterk toenam. De marges van staalfabrieken zijn laag en daardoor hebben zij vanuit economische overwegingen de voorkeur aan ertsen met een lagere ijzercontent tegen een lagere prijs.

Huidige krappe markt heeft hogere cokeskolenprijs tot gevolg

De krapte op de cokeskolenmarkt heeft een paar oorzaken. Ten eerste speelt het slechte weer in Australië de mijnbouwsector parten. De mijnen staan onder water en de infrastructuur van en naar de mijnen is flink ontregeld. Ook stakingen, onderhoudsprogramma’s en veiligheidsinspecties van mijnen hebben invloed op de groei van het aanbod gehad. Het houdt de prijzen in veel regio’s hoog. Op de Chinese import van cokeskolen zitten bovendien importrestricties en quota’s. De Chinese overheid wil met de maatregel de binnenlandse kolensector ondersteunen. Als gevolg hiervan is de prijs in China relatief hoog. De komende maanden zwakt de prijs van cokeskolen in alle regio’s af. De prijzen in de onderhandelingen van mei, juni en juli contracten liggen lager dan de huidige spotprijs. De groei van het aanbod ligt de komende maanden hoger dan de groei van de vraag.

Balans in staalschroot gaat voor stabiele prijzen zorgen

De Chinese schrootimport is sinds 1 maart 2018 scherp gedaald nadat het land importrestricties op schroot had geïmplementeerd voor alle non-ferro schrootleveringen. Als gevolg daarvan is de import van staalschroot van China in de eerste twee maanden van dit jaar met 86% op jaarbasis afgenomen. In China staat de schrootprijs echter onder druk door voldoende aanbod en de lagere marges van veel staalfabrieken. De vraag naar schroot in de EU en de VS is nog steeds goed, hoewel de groei van de vraag nu nog tegenvalt. Daar gaat verandering in komen zodra de seizoensgebonden vraag naar schroot weer toeneemt. Het bouwseizoen begint in veel landen vanaf april weer op stoom te komen. Door weersomstandigheden deze winter – met veel infrastructurele problemen – viel het aanbod van schroot in veel regio’s tegen. Dat hield de schrootprijs hoog. In het voorjaar gaat het aanbod weer toenemen en dat resulteert in een marktbalans. Dit zorgt voor een meer stabiele prijstrends in de komende maanden.