Headlines | De ‘verdozing’ van Nederland neemt toe

door: Bram van Amerongen

Foto: Shutterstock

In rap tempo verschijnen in Nederland steeds meer distributiecentra. Het totale vloeroppervlak van de distributiecentra is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 20 procent gestegen tot 28 miljoen vierkante meter. De verwachting is dat het aantal distributiecentra de komende jaren alleen maar verder toeneemt. Steeds vaker gaat de discussie over de ‘verdozing’ van het landschap in relatie tot de economische bijdrage.

Insight:
De vraag naar distributiecentra groeit vanwege de goede economische omstandigheden en de sterke ontwikkeling van de online markt. Consumenten kopen hun spullen steeds vaker online en om dit te kunnen faciliteren zijn distributiecentra nodig. In 2018 is ongeveer 2 miljoen vierkante meter aan bedrijfsruimte in gebruik genomen, waarvan 65 procent nieuwbouw. Niet alleen het aantal neemt toe, ook de gemiddelde omvang. Om in te spelen op de toekomstige marktgroei kiezen bedrijven voor zogenoemde XXL-distributiecentra met een minimaal vloeroppervlak van 40.000 vierkante meter. Dat is gelijk aan acht voetbalvelden. Het aantal distributiecentra van deze omvang is in de periode 2000 tot 2017 toegenomen met 112 procent. De vraag naar groter en nieuwer zorgt voor een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. In antwoord op deze mismatch geniet nieuwbouw de voorkeur boven renovatie of sloop-nieuwbouw.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie:
• Nieuwsuur: Het bedreigde landschap: de verdozing van Nederland
• Bram van Amerongen, sectoranalist, bram.van.amerongen@nl.abnamro.com
• ABN AMRO-publicatie Goede, lege gebouwen raken op