Visie op rente en euro – Meer kans op latere renteverhoging

door: Nico Klene

Visie nauwelijks gewijzigd

  • Eerste renteverhoging ECB in 2020
  • Aanpassing: lange rente in H1 lager dan verwacht
  • Euro in 2019-2020 geleidelijk sterker
2019-02-visie.pdf (81 KB)
Download

ECB ziet kans op tegenvallers toenemen

Onlangs vergaderde de ECB weer. Bij de vorige vergaderingen meende de ECB dat de kansen op mee- en tegenvallers voor de economische groei in de eurozone elkaar ruwweg in evenwicht hielden. De Bank hield daar nog aan vast terwijl diverse indicatoren op minder groei wezen. Maar nu heeft het ECB-bestuur geconcludeerd dat de kans op tegenvallers voor de groei groter is (de risico’s liggen ‘aan de onderkant’).

Eerder dacht de ECB dat tijdelijke factoren verantwoordelijk waren voor de matige cijfers, maar nu moest ECB-president Draghi toegeven dat de cijfers nog altijd zwakker waren dan verwacht. Hij voegde er echter aan toe dat tijdens de vergadering niet was gesproken over de consequenties hiervan voor het beleid van de Bank. De meningen binnen het bestuur over de waarschijnlijke duur en omvang van de groeivertraging lijken verdeeld te zijn. De kans op een recessie wordt overigens laag geacht. Wel gaf Draghi aan dat minder economische groei zou betekenen dat minder inflatoire druk wordt opgebouwd en dát zou natuurlijk consequenties hebben voor het beleid. In het persbericht staat – net als de voorgaande keren – dat de rente minstens tot en met de zomer van 2019 op het huidige niveau blijft – of langer, als dat nodig is om de inflatie blijvend richting bijna 2% te krijgen.

Eerste renteverhoging in maart 2020 – of toch nog later …

Wij gaan ervan uit dat de ECB in maart de groei- en inflatieramingen verder naar beneden zal aanpassen. De huidige groeiprojectie van 1,7% voor 2019 (daterend van afgelopen december) lijkt te hoog. Onze raming is 1,1%. Een volgende aanpassing kan dan zijn dat de ECB aangeeft dat de rentes minstens heel 2019 op het huidige niveau blijven (in plaats van tot en met de zomer). Zoals eerder aangegeven, denken wij dat de ECB de beleidsrentes in maart 2020 voor het eerst gaat verhogen en in september nog een keer. Maar er is duidelijk een kans dat het nog later gaat gebeuren, gelet op de zwakke economische groei en de beperkte inflatoire druk.

De Euriborrentes zullen dit jaar in de buurt van hun huidige niveau blijven en in 2020 omhoog kruipen. De drie¬maands rente kan eind 2020 in de buurt van 0% uitkomen.

Lange rente voorlopig heel laag …

De lange rente is in de eerste maand van 2019 verder gedaald (10-jr Staat eind januari: 0,26%). Dat kwam vooral door tegen-vallende macrocijfers. Zo is bijvoorbeeld de inkoopmanagers-index (PMI) voor de eurozone verder gedaald tot nog maar iets boven de 50, het niveau dat de omslag markeert tussen groei en krimp van de economie. Het sentiment wordt gedrukt door diverse onzekerheden (handelsconflict VS-China, mogelijk harde brexit, ontwikkelingen in opkomende economieën).

… maar kan in tweede halfjaar omhoog

We denken dat de rente in het huidige klimaat voorlopig zo laag blijft en mogelijk zelfs nog iets verder daalt. Voor de korte termijn hebben we onze ramingen iets verlaagd. Na het eerste kwartaal kan de groei in de eurozone echter weer wat opveren. En als de markten later in 2019 meer rekening houden met een renteverhoging door de ECB, zullen de lange rentes wat oplopen. In 2020, als de ECB de rente daadwerkelijk verhoogt, kan deze stijging doorzetten. Maar… als de ECB de tarieven langer ongewijzigd laat, komt deze verwachte stijging op losse schroeven te staan.

Euro in 2019 en 2020 geleidelijk wat sterker

De euro was in januari vrij stabiel ten opzichte van de dollar. Geleidelijk zien we de euro sterker worden. Dit omdat de Fed de rente waarschijnlijk niet meer verder verhoogt en de groei in de VS gaat afzwakken. De ECB gaat echter nog beginnen met renteverhogingen. De markten gaan er daarom rekening mee houden dat de renteverschillen tussen de VS en de eurozone zullen afnemen. De euro zal dan sterker worden. Bij verder slinkende renteverschillen kan de stijging van de euro in 2020 aanhouden, maar in mindere mate.