Sterkere groei Nederlandse economie in laatste kwartaal 2018

door: Nico Klene

In het laatste kwartaal van 2018 groeide de Nederlandse economie met 0,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Dat is flink meer dan in het derde kwartaal en ook meer dan de gemiddelde groei in de eurozone (0,2%). Voor heel 2018 kwam de economische groei uit op 2,5%. Dat was beduidend minder dan de 3% van 2017.

Consumptie en investeringen weer gestegen

Het bruto binnenlands product (bbp) nam in het slotkwartaal van vorig jaar met 0,5% k-o-k meer toe dan in het derde kwartaal (+0,1% k-o-k). Dat was vooral te danken aan de binnenlandse bestedingen. Zowel de particuliere consumptie als de investeringen lieten weer groei zien. In het zomerkwartaal was daar geen sprake van geweest. De investeringen in woningen waren in de zomer zelfs licht gekrompen. Daarmee leek toen een einde te zijn gekomen aan een periode van stevig herstel. Maar ook deze investeringen zijn eind vorig jaar weer toegenomen.

De overheidsconsumptie is eveneens gestegen. In de voorgaande twee kwartalen was dat nauwelijks het geval, ondanks de impuls die was voorzien in het Regeerakkoord. Al met al is de stijging van de overheidsconsumptie in heel 2018 achtergebleven bij de aanvankelijke verwachtingen.

Groei uitvoer nam iets af, maar minder dan groei invoer

De in- en uitvoer zijn beide gekrompen (k-o-k) in het vierde kwartaal. Dat heeft waarschijnlijk mede te maken met afzwakking van de groei van de wereldhandel. Maar het CBS wijst er ook op dat de cijfers gedrukt zijn door een bedrijf dat een deel van zijn activiteiten (boekhoudkundig) heeft verplaatst naar een ander land. Op het handelssaldo zou dat echter geen effect hebben. Zonder deze aanpassing zou de uitvoer waarschijnlijk licht zijn gestegen.

Omdat de terugval bij de invoer groter was dan bij de uitvoer was de bijdrage aan het bbp van de netto-uitvoer (uitvoer minus invoer) duidelijk positiever dan in het zomerkwartaal.

De voorraadvorming, ten slotte, viel lager uit dan in het voorgaande kwartaal en heeft daarmee de groei gedrukt..

Groeiramingen 2019 verder omlaag – naar krap 1½%

Al met al viel de economische groei in de tweede helft van vorig jaar lager uit dan in de eerste jaarhelft. Dat was al aangekondigd door allerlei economische indicatoren die in de loop van het afgelopen jaar geleidelijk waren gedaald. Eind vorig jaar en begin dit jaar lieten diverse indicatoren in de eurozone en in ons land een (verdere) daling zien. We hebben daarom onze groeiramingen voor de eurozone voor 2019 onlangs verder verlaagd, naar 0,8%. We verwachten overigens geen recessie. De minder gunstige ontwikkelingen in het buitenland raken ook de Nederlandse economie. Een aanwijzing daarvoor vormt de inkoopmanagersindex (PMI) voor de uitvoerorders, die in januari fors terugviel. De uitvoer blijft wel stijgen, maar minder dan we eerder verwachtten. De minder gunstige afzetvooruitzichten in het buitenland zullen verder negatieve gevolgen hebben voor de investeringen. We hebben onze groeiraming voor de Nederlandse economie verlaagd: van 2% naar krap 1½%.